Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

 12.06.2023

 

Obec Nižný  Lánec – O Z N Á M E N I E

Voľby NR SR 2023 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

VOĽBY NR SR 2023

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je:

obecniznylanec@centrum.sk 

Elektronická adresa je zverejnená na stránke obce:

www.niznylanec.sk

 

 

             

Obec Nižný  Lánec – O Z N Á M E N I E


Voľby NR SR 2023 - zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

VOĽBY DO NR SR 2023

Elektronická adresa na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je:

obecniznylanec@centrum.sk

Elektronická adresa je zverejnená na stránke obce:

www.niznylanec.sk

 


Zoznam aktualít: