Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 36)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
0 €
Dodatok č.7 k poistnej zmluve 4419012846 poistenie Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
0.57 €
Dodatok č.1 "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"-opatrenie č.2 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.00481/2023-PKZO-K40003/23.00 Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č.00481/2023-PKZO-K40003/23.00 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Slovenský pozemkový fond
0 €
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Zmeny v rozpočte vzťahujúceho sa k Zmluve o dielo Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EKOSTAV a.s.
37 558.42 €
23/41/054/280 Národný projekt "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie"-Opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZdzačov Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č.1 k NFP Rekonštrukcia prírodného amfiteátra Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
32 077.33 €
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb poskytovanie poradenstva v oblasti prípravy a spracovania nenávratných dotácií, implementácie projektov v podobe externého manažmentu Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EUprojects, s.r.o.
348 €
Zmluva č.8/2022 Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Odb.: PATRIA n.o.
Dod.: Obec Nižný Lánec
50 €
ZLP-VT-2021-0416 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Dodatok 1/2023 služba Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č.RA-SNCA/20196498 elektronická pečať Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
DOHODA č.22/41/012/56 aktivačná činnosť Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
DOHODA č.22/41/012/54 aktivačná činnosť Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dohoda č.22/41/010/115 Dohoda č.22/1/010/115 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070BHR3 Zmluva o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č.309070BHR3 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
32 077.33 €
Zmluva o budúcej zmluve na prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Nižný Lánec prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: W-Control, s.r.o.
0 €
Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
780 €
Dodatok Dohoda o integračnom zámere Typ-OVM Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
22/41/054/553 aktivačná činnosť Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Generované portálom Uradne.sk