Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 18)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok Dohoda o integračnom zámere Typ-OVM Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
22/41/054/553 aktivačná činnosť Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Mandátna zmluva koncert Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EuroArt Média Kft.
825 500 Ft
MC1072022-001 úprava už existujúcej webstránky Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: webex.digital s.r.o.
108 €
DS/0210/2022 dotácia Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 100 €
Dodatok č.1 k dohode číslo 22/41/054/143 dodatok Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č. DBK/18/06/1429 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/11/04/001 zo dňa 01.04.2011 v znení jej neskorších zmien a doplnkov služba Bezkriedy plus Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0 €
Zmluva o učinkovaní v kultúrnom programe vystúpenie Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: ART-PEBA KFT
1 340 €
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva predaj Odb.: Zuzana Gregová
Dod.: Obec Nižný Lánec
8 584 €
Zmluva o spracovávaní personálnej a mzdovej agendy spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Paneurópa Consult spol. s r.o.
10 €
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva predaj Odb.: Adriana Tomečková
Dod.: Obec Nižný Lánec
8 197.92 €
R_44/2022 program Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
97.20 €
01/2022 Územný plán obce Nižný Lánec, Zmeny a doplnky č.1 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ing. arch. Viktor Malinovský
1 900 €
Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 26.06.2020 Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 26.06.2020 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
5190056359 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu - Poistná zmluva Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
35.75 €
154101096 Záväzok Dodávateľa počas trvania účinnosti Zmluvy poskytnúť Odberateľovi združené služby dodávky elektriny Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: RIGHT POWER, a.s.
0 €
2 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Odb.: Mesto Košice
Dod.: Obec Nižný Lánec
0 €
1 Finančný dar určený pre obec Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: RG ATELIÉR s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk