Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o poskytovaní poradenstva a služieb poskytovanie poradenstva v oblasti prípravy a spracovania nenávratných dotácií, implementácie projektov v podobe externého manažmentu Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EUprojects, s.r.o.
348 €
Zmluva č.8/2022 Predmetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Odb.: PATRIA n.o.
Dod.: Obec Nižný Lánec
50 €
ZLP-VT-2021-0416 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
Dodatok 1/2023 služba Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č.RA-SNCA/20196498 elektronická pečať Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
DOHODA č.22/41/012/56 aktivačná činnosť Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
DOHODA č.22/41/012/54 aktivačná činnosť Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dohoda č.22/41/010/115 Dohoda č.22/1/010/115 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Zmluva o budúcej zmluve na prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Nižný Lánec prevádzkovanie verejnej kanalizácie v obci Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: W-Control, s.r.o.
0 €
Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
780 €
Dodatok Dohoda o integračnom zámere Typ-OVM Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: webex.digital s.r.o.
0 €
22/41/054/553 aktivačná činnosť Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Mandátna zmluva koncert Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EuroArt Média Kft.
825 500 Ft
MC1072022-001 úprava už existujúcej webstránky Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: webex.digital s.r.o.
108 €
DS/0210/2022 dotácia Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 100 €
Dodatok č.1 k dohode číslo 22/41/054/143 dodatok Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
Dodatok č. DBK/18/06/1429 k Zmluve o poskytovaní služby č. VK/11/04/001 zo dňa 01.04.2011 v znení jej neskorších zmien a doplnkov služba Bezkriedy plus Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: KOMENSKY, s.r.o.
0 €
Zmluva o učinkovaní v kultúrnom programe vystúpenie Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: ART-PEBA KFT
1 340 €
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení predkupného práva predaj Odb.: Zuzana Gregová
Dod.: Obec Nižný Lánec
8 584 €
Zmluva o spracovávaní personálnej a mzdovej agendy spracovanie personálnej a mzdovej agendy Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Paneurópa Consult spol. s r.o.
10 €
Generované portálom Uradne.sk