Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 56)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Szerződés előadóművészeti szolgáltatásra fellépés Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Hun-Clean Bt.
486 000 Ft
Zmluva o dielo vypracovanie diela"Územný plán obce Nižný Lánec, Zmeny a doplnky č.2 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Obec Nižný Lánec
3 300 €
Kúpna zmluva predaj Odb.: Adriána Gyurcsová
Dod.: Obec Nižný Lánec
2 821.99 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zabezpečenie systému združeného nakladania z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
DOHODA Číslo: 24/41/054/42 aktivačná činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3 221.64 €
Zmluva o poskytnutí služby služba Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Neudorf, s.r.o.
0 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLA3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Nižný Lánec Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DLA3 s názvom: Miestne občianske a preventívne služby v obci Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
163 836.35 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb služba Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
900 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní poradenstva a služieb služba Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EUprojects, s.r.o.
348 €
Zmluva zo dňa 21.12.2023 zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Odb.: PATRIA n.o.
Dod.: Obec Nižný Lánec
512.28 €
Generované portálom Uradne.sk