Faktúry tabuľka

Povinné zverejňovanie Faktúr

 

ČÍSLO DODÁVATEĽ PREDMET DÁTUM ÚHRADY SUMA € SPôSOB ÚHRADY POZNÁMKA
             
---------- ROK 2014 -------------- ------------- ------------- ------------- -----------------

001

Fa 2014 Januar Fura,s.r.o. Služby   402,73€ Prevod  
002 FA 2014 Januar SPP, a.s. Služby   933,00€ Prevod  
003 Fa SPP, a.s. Februar 2014 Služby   905,00€ Prevod
 004 Fa Suprako, s.r.o.Februar 2014 590,65€  Služby    590,65€ Prevod  
 005  FA 2014 Februar Vargová  Tovar      Prevod  
 006  Fa 2014 Februar Bistika Valter - Terra Vari Servis  Služby    771,65€  Prevod  
             
---------- ROK 2013 --------------- ------------- -------------- -------------- -----------------
 001  BUBI - GOLD,s.r.o.  Služby    440,00€  Prevod  
 002  Dana vargová  Tovar    825,28€ Prevod  
 003  SOFT - GL s.r.o.  Služby    337,00€  Prevod  
 004  SPP, a.s.   Služby    791,00€  Prevod  
 005  VSE, a.s.  Služby    915,00€  Prevod  
 006  Dana Vargová  Tovar    631,96  Prevod  
 007  Hornbach  Tovar    560,50€  Hotovosť  
 008  Ing. Jan Novak  Služby    278,88€  Prevod  
 009  Ing.Zigmund Szathmáry   Služby    500,00€  Prevod  
 010  SPP, a.s.   Služby    767,00€  Prevod  
 011  Dana Vargová   Tovar    ----------  Prevod  
 012  FURA, s.r.o.  Služby    407,36€  Prevod  
 013  LLorant,spol s r.o.  Služby    316,00€  Prevod  
 014  Ondrej Pačut  Služby    753,00€  Prevod  
 015  SPP,a.s.  Služby    723,00€  Prevod  
 016  VSE, a.s.  Služby    915,00€  Prevod  
 017  Dana Vargová  Tovar    536,76€  Prevod  
 018  KALA-ELMONT,s.r.o.  Služby    391,74€  Prevod  
 019  SPP,a.s.  Služby    396,00€  Prevod  
 020 Remek,s.r.o.  Služby    328,62€  Prevod  
 021 155_VSE, a.s.   Služby    915,00€  Prevod  
 022  DANA Vargová Potraviny Niz.lanec  Tovar    691,01€  Prevod  
 023  Moldava nad Bodvou  Služby    328,00€  Prevod  
 024  SAVIK s.r.o.  Služby    1227,72  Prevod  
 025  Dana Vargová   Tovar    684,84€  Prevod  
 026  SPP, a.s.  Služby    459,75€  Prevod  
 027  SPP_a.s.  Služby    462,83€  Prevod  
 028  86_Kala-Elmont, s.r.o.  Služby    391,74€  Prevod  
 029  95_Remek, s.r.o.  Služby    328,62€  Prevod  
 030  Dana Vargová  Tovar    536,76€  Prevod  
 031  FURA s.r.o.  Služby    402,13€  Prevod  
 032  Ing.arch.Dezider Kovács  Služby    526,00€  Prevod  
 033  Suprako s.r.o.  Služby    7161,53€  Prevod  
 034  KALA - ELMONT s.r.o.  Služby    438,60€  Prevod  
 035  LLORANT spol. s.r.o.  Služby    541,20€  Prevod  
 036  Ondrej Pačut  Služby    655,00€  Prevod  
 037  SPP a.s.  Služby    847,00€  Prevod  
 038  SPP a.s.  Služby    719,00€  Prevod  
 039  VSE a.s.  Služby    915,00€  Prevod  
 040  SPP a.s.  Služby    435,00€  Prevod  
 041  12/2011 SPP a.s.  Služby    742,00€  Prevod  
 042  11/2011 Dana Vargova - potraviny  Tovar    781,02€  Prevod  
 043  11/2011 Nove okno s.r.o.  Služby    1524,49€  Prevod  
 044  11/2011 SPP a.s.  Služby    630,00€  Prevod  
 045  10/2011 Dana Vargova - potraviny  Tovar    874,68€  Prevod  
 046  10/2011 Nove okno s.r.o.  Služby    1524,49€  Prevod  
 047  10/2011 VSE a.s.  Služby    714,00€  Prevod  
 048  09/2011 Dana Vargova - potraviny  Tovar    875,78€  Prevod  
 049  09/2011 FURA s.r.o.  Služby    406,75€  Prevod  
 050  10/2011 SPP a.s.  Služby    381,00€  Prevod  
 051  12/2011 SPP a.s.  Služby    742,00€  Prevod  
 052  04/2013 SPP a.s.  Služby    452,00€  Prevod  
 053  02/2013 SPP a.s.  Služby    876,00€  Prevod  
 054  01/2013 Ing. Zigmund SZATHMÁRY  Služby    600,00€  Prevod  
 055  01/2013 SPP a.s.  Služby    903,00€  Prevod  
 056  01/2013 VSE a.s.  Služby    863,00€  Prevod  
 057  03/2013 FURA s.r.o.  Služby    404,07€  Prevod  
 058  03/2013 SPP a.s.  Služby    825,00€  Prevod  
 059  03/2013 Suprako s.r.o.  Služby    1812,61€  Prevod  
 060  01/2013 Dana Vargova - potraviny  Tovar    444,20€  Prevod  
 061  02/2013 Dana Vargova - potraviny  Tovar    300,43€  Prevod  
 062  03/2013 Dana Vargova - potraviny  Tovar    562,00€  Prevod  
 063  09/2012 Dana Vargova - potraviny  Tovar    702,18€  Prevod  
 064  10/2012 Dana Vargova - potraviny  Tovar    707,95€  Prevod  
 065  11/2012 Dana Vargova - potraviny  Tovar    635,78€  Prevod  
 066  12/2012 Dana Vargova - potraviny  Tovar    342,10€  Prevod  
 067  FURA, s.r.o Marec 2013  Služby    404,07€ Prevod  
 068  KALA-ELMONT, s.r.o.Jul 2013   Služby    753,31€  Prevod  
 069  NOMILAND, s.r.o._Jul 2013_360,60€  Služby    360,60€  Prevod  
 070  Remek,s.r.o. April 2013 328,62€  Služby    328,62€  Prevod  
 071  VSE, a.s. April 2013 853,00€  Služby    853,00€  Prevod  
 072  FA_067_Dana Vargová Marec 2013  Tovar    562,00€ Prevod  
 073  FA_088_Dana Vargová Apríl 2013  Tovar    660,61€ Prevod  
 074  FA_124_Dana Vargová Máj 2013  Tovar    555,31€ Prevod  
 075  FA_139_Dana Vargová Jún 2013   Tovar    508,00€  Prevod  
 076  VSE,a.s. 2013 máj   Tovar    863,00€ Prevod  
 077  2013 august VSE  Služby    863,00€ Prevod  
 078  FA 2013 máj Suprako  Služby    4347,60€ Prevod  
 079  FA 2013 jún Suprako  Služby    2850,00€ Prevod  
 080  FA_2013 Jun Vargová  Tovar    555,31€ Prevod  
 081  FA_2013 Jul Vargová  Tovar    508,00€  Prevod  
 082  FA 2013 August FURA,s.r.o.  Služby    402,88€ Prevod  
 083  FA_2013 September Vargová  Tovar    534,59€  Prevod  
 084  FA_2013 August Jan Bendik  Služby    1132,91€ Prevod  
 085  FA 2013Terramark, sro august  Služby    314,64€ Prevod  
 086  FA 2013 jun Nomiland  Služby    360,60€ Prevod  
 087  FA 2013 Jul Kala Elmont  Služby    753,31€ Prevod  
 088  FA 2013 október SPP,a.s.  Služby    450,00€ Prevod  
 089  FA 2013 november VSE,a.s.  Služby    863,00€ Prevod  
 090  FA 2013 november SPP,a.s.  Služby    744,00€ Prevod  
 091  FA 2013 november B2B partner,s.r.o.  Služby    432,00€ Prevod  
 092  FA 2013 CORA - november  Služby    780,00€ Prevod  
 093  FA_2013 December Vargová  Tovar    416,10€ Prevod  
 094  FA 2013 december Berník  Služby    528,00€ Prevod  
 095  FA 2013 december Kala Elmont  Služby    651,94€ Prevod  
 096  FA 2013 december SPP, a.s  Služby    876,00€ Prevod  
 097  FA 2013 december Suprako sro  Služby    3475,73  Prevod