Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030" - 11.05.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji" - 11.05.2023
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby"Kanalizácia a ČOV Nižný Lánec" - 02.05.2023
Rozpočet na rok 2023, na r.2024, na r.2025 - 17.04.2023
Návrh Rozpočtu r.2023, r.2024, r.2025 - 30.03.2023
Oprava - Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Nižný Lánec za rok 2022 - 29.03.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2022 - 22.02.2023
Výpočet vytriedenia KO za rok 2022 - 22.02.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov - 18.01.2023
Zber komunálneho odpadu z domácností rok 2023 - 02.01.2023
Generované portálom Uradne.sk