Naša obec

Obec Nižný Lánec sa rozprestiera medzi Košickou kotlinou a Bodvianskou vrchovinou. Je členom Združenia obcí údolia Kaňapty. Prvá zmienka o nej pocádza z roku 1268. Prevažne poľnohospodársky charakter obce pretrval dodnes a odzrkadlil sa i na motíve obecných symbolov. Dnes tu žije vyše 400 obyvateľov. Klasicistický kaštieľ s kaplnkou postavený zemianskym rodom Láncziovcov slúži vo vynovenej podobe ako sídlo obecného úradu a kultúrny dom. Rímskokatolícki veriaci majú k dispozícii Kostol sv. Petra a Pavla. V obci je i reformovaný kostol. Novodobú architektúru zastupuje v Nižnom Lánci dom smútku postavený v roku 2000. Ku koloritu obce neodmysliteľne patria pôvodné rodinné domy, hospodárske budovy a vínne pivnice. Na miestnom amfiteátri sa konali tradičné oslavy ľudových tradícií Spievajúci Nižný Lánec. Obec je vďaka kultúrnemu, historickému a prírodnému dedičstvu ako aj dobrej občianskej vybavenosti skvelým miestom pre život.