Obecný úrad

Adresa:

Obecný úrad  Nižný Lánec
Nižný Lánec 54
044 73 p. Buzica

Telefón: +421 55 466 51 77 
E-mail: obecniznylanec@centrum.sk

Starosta: Július Kovács

Zástupca

Poslanci OZ:

Ján Cibuľa

Béla Rontó

Lucia Weiser

Gabriel Horváth

Marián Horváth

Kontrolór: PhDr. Viszlay Gabriel