Súčasnosť

Obec sa nachádza v juhozápadnej časti Košickej kotliny na rozhraní s Bodvianskou vrchovinou.

Z celkového počtu obyvateľov 432 je väčšina maďarskej národnosti.