Objednávky


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 57)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2023 služba Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: GEOfiss, s. r. o.
0 €
1/2023 Vypracovanie ZP Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Znalectvo s.r.o.
0 €
11/18 objednávka - preprava s autobusom pre deti ZŠ - školský výlet Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Obec Buzica
0 €
10/18 právne poradenstvo Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: JUDr. Attila Képes, advokát
0 €
9/18 poskytovanie odborových služieb verejného obstarávania na revitalizáciu verejného priestranstva Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
0 €
8/18 poskytovanie odborových služieb na zákazku kamerového systému Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
0 €
7/18 služba - revitalizácia obecného parku Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Erika Demeterová,DiS - Inšpiratívne záhrady
0 €
6/2018 odborné hodnotenie zdravotného stavu 15ks drevín v areáli obecného úradu Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ing. Martin Kolník VELES
0 €
5/2018 služba - právna pomoc Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: JUDr. Attila Képes, advokát
0 €
4/18 výspravky budovy ZŠ s VJM Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: SH Goup s.r.o.
0 €
3/2018 vypracovanie rozpočtu a technického riešenia za účelom výstavby multifunkčného ihriska(projekt) Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EUprojects, s.r.o.
0 €
2/2018 elekroinštalačné práce, revíziu elektr. spotrebičov a výmenu osvetlenia a vypínača v objekte ZŠ v obci Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Berník Ján
0 €
1/18 oprava ver.osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb Odb.:
Dod.: KALA - ELMONT,s.r.o.
0 €
12/17 elektroinštalačné práce prevedené v amfiteátri, osadenie pomocného rozvádzača a osadenie zásuvkového rozvádzača na pódiu amfiteátra Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Berník Ján
0 €
11/17 hľbkové čistenie kobercov Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Darina Čegiňová - TOMI
0 €
10/17 vystúpenie folklórného súboru v rámci podujatia Spievajúci Nižný Lánec dňa 12.8.2017 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Bokréta Muvészeti Alapítvány
0 €
9/17 farebné letáky Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: BEKI Design s.r.o.
0 €
8/17 poskytovanie odborových služieb verejného obstarávania na zákazku Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
0 €
7/17 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt v stupni pre územné konanie a stav. povolenie pre stavbu "Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Nižný Lánec" Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD. - Autorizovaný stavebný inžinier
0 €
6/17 preprava s autobusom pre deti ZŠ - školský výlet - dňa 7.6.2017 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Obec Buzica
0 €
Generované portálom Uradne.sk