Školstvo

V obci je materská a základná škola pre 1. - 3. ročník.