Kontakty

Toto webové sídlo www.niznylanec.sk spravuje Nižný Lánec a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nižný Lánec

Adresa:
Obec Nižný Lánec
Nižný Lánec 54
044 73  Buzica

IČO: 00324515

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Košice okolie
Región: Údolie Bodvy
Počet obyvateľov: 432
Rozloha: 410 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1268

Všeobecné informácie: obecniznylanec@centrum.sk
Podateľňa: obecniznylanec@centrum.sk
Starosta: Július Kovács,  e-mail: obecniznylanec@centrum.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecniznylanec@centrum.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 466 51 77
E-mail: obecniznylanec@centrum.sk

Kompetencie:
Obec Nižný Lánec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Nižný Lánec je zriadený v: Moldave nad Bodvou

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00-12:30      13:00-16:00  
Utorok nestránkovy deň  
Streda 08:00-12:30       13:00-16:00  
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 08:00-12:00         

 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

​info@webex.sk