Prehrať celé video
 •  

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  29. SEP. 2021
 • Plasty
  29. SEP. 2021
 • Papier
  29. SEP. 2021
 • Sklo
  29. SEP. 2021
Nižný Lánec Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-2030" - 11.05.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Adaptačná stratégia na dôsledky klímy v Košickom kraji" - 11.05.2023
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby"Kanalizácia a ČOV Nižný Lánec" - 02.05.2023
Rozpočet na rok 2023, na r.2024, na r.2025 - 17.04.2023
Návrh Rozpočtu r.2023, r.2024, r.2025 - 30.03.2023
Oprava - Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Nižný Lánec za rok 2022 - 29.03.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Rok 2022 - 22.02.2023
Výpočet vytriedenia KO za rok 2022 - 22.02.2023
Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov - 18.01.2023
Zber komunálneho odpadu z domácností rok 2023 - 02.01.2023
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Nižný Lánec

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1268. Obec patrila miestnemu zemepánovi Kuncovi o bola pomenovaná oko Adriana. Od roku 1402 bola majetkom Perényiovcov. V roku 1410 boli obyvatelia oslobodení od mýta v Buzici o Rešici.
V roku 1630 ju zničili Turci prepadom. V roku 1715 mala 6 domácností. V roku 1720 bola zemianskou obcou. V roku 1772 mala 10 rodín, v roku 1828 už 36 domov a 259 obyvateľov. 
V tom čase sa dostala obec do majetku Láncziovcov, ktorí dali postaviť kaštieľ v neskorom klasicistickom štýle, spolu s kaplnkou slúžiacou aj ako rodinná krypta. 
Poslednými zemepánmi boli Hedryovci, ktorí pochádzali od Prešova z obce Hedry. Keďže zomreli bez dedičov, kaštieľ a kaplnka s veľkou záhradou sa v 90 - tych rokoch stali majetkom obce.

Neúcta komunistickej filozofie voči historickým hodnotám sa podpísala na devastácii týchto budov, ktoré boli využívané ako sklady obilia. V 60 - tych rokoch boli budovy zrekonštruované a v súčasnosti slúžia ako kultúrny dom a sídlo obecného úradu.