Prehrať celé video
 •  

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  29. JÚL 2024
  Pondelok
 • Plasty
  08. AUG 2024
  Štvrtok
 • Papier
  27. AUG 2024
  Utorok
 • Sklo
  24. JÚL 2024
  Streda
Nižný Lánec Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 46)
Názov Popis Dátum
Vyhláška o dražbe nehnuteľností - 09.07.2024
O Z N Á M E N I E O PREROKOVANÍ Zmien a doplnkov č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIŽNÝ LÁNEC Textová časť 02.07.2024
O Z N Á M E N I E O PREROKOVANÍ Zmien a doplnkov č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIŽNÝ LÁNEC Grafická časť 02.07.2024
O Z N Á M E N I E O PREROKOVANÍ Zmien a doplnkov č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIŽNÝ LÁNEC Grafická časť 02.07.2024
O Z N Á M E N I E O PREROKOVANÍ Zmien a doplnkov č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIŽNÝ LÁNEC Grafická časť 02.07.2024
O Z N Á M E N I E O PREROKOVANÍ Zmien a doplnkov č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIŽNÝ LÁNEC Grafická časť 02.07.2024
O Z N Á M E N I E O PREROKOVANÍ Zmien a doplnkov č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIŽNÝ LÁNEC Oznámenie 02.07.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ - 27.06.2024 - 21.06.2024
Informácia pre verejnosť - Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 - 14.06.2024
Informácia pre verejnosť - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji - 14.06.2024
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Nižný Lánec

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1268. Obec patrila miestnemu zemepánovi Kuncovi o bola pomenovaná oko Adriana. Od roku 1402 bola majetkom Perényiovcov. V roku 1410 boli obyvatelia oslobodení od mýta v Buzici o Rešici.
V roku 1630 ju zničili Turci prepadom. V roku 1715 mala 6 domácností. V roku 1720 bola zemianskou obcou. V roku 1772 mala 10 rodín, v roku 1828 už 36 domov a 259 obyvateľov. 
V tom čase sa dostala obec do majetku Láncziovcov, ktorí dali postaviť kaštieľ v neskorom klasicistickom štýle, spolu s kaplnkou slúžiacou aj ako rodinná krypta. 
Poslednými zemepánmi boli Hedryovci, ktorí pochádzali od Prešova z obce Hedry. Keďže zomreli bez dedičov, kaštieľ a kaplnka s veľkou záhradou sa v 90 - tych rokoch stali majetkom obce.

Neúcta komunistickej filozofie voči historickým hodnotám sa podpísala na devastácii týchto budov, ktoré boli využívané ako sklady obilia. V 60 - tych rokoch boli budovy zrekonštruované a v súčasnosti slúžia ako kultúrny dom a sídlo obecného úradu.