Prehrať celé video
 •  

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
Nižný Lánec Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 35)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj" - 13.05.2024
Vyhláška o dražbe nehnuteľností - 19.04.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ 22.04.2024 - 18.04.2024
Oznámenie obce o zámere predaja nehnuteľností v rámci územia obce - 27.03.2024
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Nižný Lánec za rok 2023 - 27.02.2024
Oznam o výberovom konaní - Miestna občianska a preventívna služba - 08.01.2024
Zber komunálneho odpadu z domácností rok 2024 - 02.01.2024
Pozvánka na zasadnutie OZ 20.12.2023 - 12.12.2023
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ-21.09.2023 - 19.09.2023
Obec Nižný Lánec vyhlasuje výberové konanie na pozíciu PEDAGOGICKÝ ASISTENT v základnej škole (0,5 voľné pracovné miesto) - 11.08.2023
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Nižný Lánec

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1268. Obec patrila miestnemu zemepánovi Kuncovi o bola pomenovaná oko Adriana. Od roku 1402 bola majetkom Perényiovcov. V roku 1410 boli obyvatelia oslobodení od mýta v Buzici o Rešici.
V roku 1630 ju zničili Turci prepadom. V roku 1715 mala 6 domácností. V roku 1720 bola zemianskou obcou. V roku 1772 mala 10 rodín, v roku 1828 už 36 domov a 259 obyvateľov. 
V tom čase sa dostala obec do majetku Láncziovcov, ktorí dali postaviť kaštieľ v neskorom klasicistickom štýle, spolu s kaplnkou slúžiacou aj ako rodinná krypta. 
Poslednými zemepánmi boli Hedryovci, ktorí pochádzali od Prešova z obce Hedry. Keďže zomreli bez dedičov, kaštieľ a kaplnka s veľkou záhradou sa v 90 - tych rokoch stali majetkom obce.

Neúcta komunistickej filozofie voči historickým hodnotám sa podpísala na devastácii týchto budov, ktoré boli využívané ako sklady obilia. V 60 - tych rokoch boli budovy zrekonštruované a v súčasnosti slúžia ako kultúrny dom a sídlo obecného úradu.