Prehrať celé video
 •  

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  nenaplánované
 • Plasty
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
Nižný Lánec Počasie

ÚRADNA TABUĽA

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 27)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ-21.09.2023 - 19.09.2023
Obec Nižný Lánec vyhlasuje výberové konanie na pozíciu PEDAGOGICKÝ ASISTENT v základnej škole (0,5 voľné pracovné miesto) - 11.08.2023
Obec Nižný Lánec vyhlasuje výberové konanie na pozíciu PEDAGOGICKÝ ASISTENT v základnej škole (1 voľné pracovné miesto) - 11.08.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ 31.7.2023 - 31.07.2023
Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Nižný Lánec - 23.06.2023
Pozvánka - zasadnutie OZ21.6.2023 - 20.06.2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - 13.06.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - 07.06.2023
Vodíková stratégia Košického kraja Oznámenie o strategickom dokumente 02.06.2023
Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030 Oznámenie o strategickom dokumente 02.06.2023
Generované portálom Uradne.sk

OBEC Nižný Lánec

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1268. Obec patrila miestnemu zemepánovi Kuncovi o bola pomenovaná oko Adriana. Od roku 1402 bola majetkom Perényiovcov. V roku 1410 boli obyvatelia oslobodení od mýta v Buzici o Rešici.
V roku 1630 ju zničili Turci prepadom. V roku 1715 mala 6 domácností. V roku 1720 bola zemianskou obcou. V roku 1772 mala 10 rodín, v roku 1828 už 36 domov a 259 obyvateľov. 
V tom čase sa dostala obec do majetku Láncziovcov, ktorí dali postaviť kaštieľ v neskorom klasicistickom štýle, spolu s kaplnkou slúžiacou aj ako rodinná krypta. 
Poslednými zemepánmi boli Hedryovci, ktorí pochádzali od Prešova z obce Hedry. Keďže zomreli bez dedičov, kaštieľ a kaplnka s veľkou záhradou sa v 90 - tych rokoch stali majetkom obce.

Neúcta komunistickej filozofie voči historickým hodnotám sa podpísala na devastácii týchto budov, ktoré boli využívané ako sklady obilia. V 60 - tych rokoch boli budovy zrekonštruované a v súčasnosti slúžia ako kultúrny dom a sídlo obecného úradu.