Zmluvy tabuľka

Povinné zverejňovanie Zmlúv

 

 ČÍSLO ZMLUVNÉ STRANY NÁZOV CENA  ZVEREJNENIE A UZAVRETIE
         
 001  N.L. vs. Havasi Gyorgy a kolektív  Dielo  936,78€  28.07.2012 / 15.09.2012
 002  Zmluva VSD Vecne Bremeno JUN 2013  Zmluva    30.7.2013 / 16.6.2013
 003  Zmluva ŠJ 2014  Zmluva    16.06.2014 / 12.06.2014
 004 NATUR-PACK, a.s. Zmluva   22.02.2016
 005 ProCer Košice, s.r.o. Dielo 4800€ 18.12.2015
 006 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnoti Zmluva   28.12.2015
 007 Energia plus, s.r.o. Zmluva   23.02.2016