Obec Nižný Lánec rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Objednávky

2020

(485.52 kb)
(659.56 kb)
(666.5 kb)
(2630.89 kb)
(652.77 kb)
(628.15 kb)
(604.92 kb)

2019

(931.08 kb)
Dodatok č.1 k Objednávke č.1/19
Dátum zverejnenia:14.5.2019
(446.77 kb)
(1227.12 kb)
(141.67 kb)
(624.87 kb)
(434.67 kb)
(223.14 kb)

2018

(1894.77 kb)
(1938.12 kb)
(1982.27 kb)
(1277.87 kb)
(1867.51 kb)
(1910.75 kb)
(2370.46 kb)
(2465.28 kb)
(2451.13 kb)
(2319.6 kb)
(2327.66 kb)
(2756.39 kb)
(2737.33 kb)
(378.31 kb)
(2818.45 kb)

2017

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
objednávka - preprava s autobusom pre deti ZŠ - školský výlet Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Obec Buzica
0.00 €
právne poradenstvo Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: JUDr. Attila Képes, advokát
0.00 €
poskytovanie odborových služieb verejného obstarávania na revitalizáciu verejného priestranstva Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
0.00 €
poskytovanie odborových služieb na zákazku kamerového systému Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
0.00 €
služba - revitalizácia obecného parku Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Erika Demeterová,DiS - Inšpiratívne záhrady
0.00 €
odborné hodnotenie zdravotného stavu 15ks drevín v areáli obecného úradu Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Ing. Martin Kolník VELES
0.00 €
služba - právna pomoc Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: JUDr. Attila Képes, advokát
0.00 €
výspravky budovy ZŠ s VJM Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: SH Goup s.r.o.
0.00 €
vypracovanie rozpočtu a technického riešenia za účelom výstavby multifunkčného ihriska(projekt) Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EUprojects, s.r.o.
0.00 €
elekroinštalačné práce, revíziu elektr. spotrebičov a výmenu osvetlenia a vypínača v objekte ZŠ v obci Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Berník Ján
0.00 €
oprava ver.osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb Dod.: KALA - ELMONT,s.r.o.
0.00 €
elektroinštalačné práce prevedené v amfiteátri, osadenie pomocného rozvádzača a osadenie zásuvkového rozvádzača na pódiu amfiteátra Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Berník Ján
0.00 €
hľbkové čistenie kobercov Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Darina Čegiňová - TOMI
0.00 €
vystúpenie folklórného súboru v rámci podujatia Spievajúci Nižný Lánec dňa 12.8.2017 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Bokréta Muvészeti Alapítvány
0.00 €
farebné letáky Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: BEKI Design s.r.o.
0.00 €
poskytovanie odborových služieb verejného obstarávania na zákazku Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: IK TENDER SERVICE s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt v stupni pre územné konanie a stav. povolenie pre stavbu "Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Nižný Lánec" Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD. - Autorizovaný stavebný inžinier
0.00 €
preprava s autobusom pre deti ZŠ - školský výlet - dňa 7.6.2017 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Obec Buzica
0.00 €
vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EUprojects, s.r.o.
0.00 €
oprava ústredného kúrenia a výmena radiátora Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: SH Goup s.r.o.
0.00 €
čistenie obecného rygolu od nahromaždeného ľadu a snehu Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: SH Goup s.r.o.
0.00 €
10 ks čierne kuka nádoby (120 litrov) na zber komunálneho odpadu Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
elektroinštalačné práce a výmena poistkovej skrine na objekte ZŠ v obci Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Berník Ján
0.00 €
vývoz žúmp Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Kniha Abov z neba Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: CBS spol. s.r.o.
0.00 €
čistenie a tepovanie kobercov Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Darina Čegiňová - TOMI
0.00 €
vývoz žúmp Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
servisné práce Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: BISTIKA VALTER
0.00 €
materiál - struna 2,7 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: VIKTORIA HÁMOR
0.00 €
prenájom,stavba prestrešenia a ozvučenie Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: TOLFI-SERVIS
0.00 €
digitálna artofotomapa Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: GEODETICCA s.r.o.
0.00 €
oprava Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Kiss Ondrej - Oprava a montáž klimatizačných a chladiarenských zariadení
0.00 €
vystúpenie v rámci podujatia Spievajúci Nižný Lánec dňa 10.7.2016 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: LICHTMANNEGER Tibor
0.00 €
vystúpenie folklórneho súboru ILOSVAI v rámci podujatia Spievajúci Nižný Lánec dňa 10.7.2016 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Folklórny súbor Ilosvai
0.00 €
údržba počítačovej siete pre ZŠ Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Jozef Tóth - T - SOFT
0.00 €
vývoz žúmp Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Aerofoto Jar/Leto 2016 Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: CBS spol. s.r.o.
0.00 €
preventívna prehliadka pre 1 osobu Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Nemocnica Košice-Šaca a.s.
0.00 €
poskytnutie lekárske preventívne prehliadky pre 2 osoby Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Nemocnica Košice-Šaca a.s.
0.00 €
futbalová brána pre ZŠ Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Unihouse, s.r.o.
0.00 €
vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku pre práce schem.faktormi a protokolu z auditu pracoviska Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Nemocnica Košice-Šaca a.s.
0.00 €
údržba počítačovej siete Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Jozef Tóth - T - SOFT
0.00 €
oprava verejného osvetlenia Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: KALA - ELMONT,s.r.o.
0.00 €
posyp cesty v obci Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
manipulačné práce Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
0.00 €
vypracovanie dokumentácie BOZP a PO Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: K2 Safety s.r.o.
0.00 €
revízia ročného elektrického náradia a elektrických spotrebičov v objekte ZŠ v obci Nižný Lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Berník Ján
0.00 €
manipulačné práce Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
0.00 €
tlačivá Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Inprost Bratislava
0.00 €
oprava a montáž verejného osvetlenia v obci Nižný lánec Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: KALA - ELMONT,s.r.o.
0.00 €
skladový kontajner Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: ROCHMEX s.r.o.
0.00 €
oprava kosačky Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: BISTIKA VALTER
0.00 €
prenájom a stavba prestrešenia, ozvučenie Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: TOLFI-SERVIS
0.00 €
vystúpenie Komorného folklórneho súboru Szőttes Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: Szőttes Kamara Néptáncegyüttes-Komorný folklórný súbor Szőttes
0.00 €
vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu na Sonáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: Obec Nižný Lánec
Dod.: EUBICO s.r.o.
0.00 €
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z