Úradná tabuľa

Pozvánka
Samospráva obce v spolupráci so spoločenskými organizáciami usporiada deň obce, resp. slávnosti piesni a tancov.
(732.12 kb)
Meghivó
A község önkormányzata a társadalmi szervezetekkel együttműködve megrendezi az idei falunapot, valamint dal- és táncünnepélyt.
(729.29 kb)
(68.5 kb)
Výzva na predloženie cenovej ponuky
„Rekonštrukcia strechy budovy skladu bez demontáže starej krytiny“
(404.87 kb)
Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania
(144.36 kb)
Zahájenie prevádzky novovybudovaného verejného vodovodu
Zaevidovanie pripojenia na verejný vodovod, montáž vodomerov
(576.78 kb)
(8392.19 kb)