Oznámenia

(1016.29 kb)
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-okolie
Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat
(1147.22 kb)
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Informácie pre voliča - v slovenskom jazyku - voľby do orgánov samosprávy obcí
(18.37 kb)