Objednávky

2019

(2301.65 kb)
(1227.12 kb)

2018

(1894.77 kb)
(1938.12 kb)
(1982.27 kb)
(1277.87 kb)
(1867.51 kb)
(1910.75 kb)
(2370.46 kb)
(2465.28 kb)
(2451.13 kb)
(2319.6 kb)
(2327.66 kb)
(2756.39 kb)
(2737.33 kb)
(378.31 kb)
(2818.45 kb)

2017

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
11/18 objednávka - preprava s autobusom pre deti ZŠ - školský výlet Obec Buzica
0.00 €
10/18 právne poradenstvo JUDr. Attila Képes, advokát
0.00 €
9/18 poskytovanie odborových služieb verejného obstarávania na revitalizáciu verejného priestranstva IK TENDER SERVICE s.r.o.
0.00 €
8/18 poskytovanie odborových služieb na zákazku kamerového systému IK TENDER SERVICE s.r.o.
0.00 €
7/18 služba - revitalizácia obecného parku Erika Demeterová,DiS - Inšpiratívne záhrady
0.00 €
6/2018 odborné hodnotenie zdravotného stavu 15ks drevín v areáli obecného úradu Nižný Lánec Ing. Martin Kolník VELES
0.00 €
5/2018 služba - právna pomoc JUDr. Attila Képes, advokát
0.00 €
4/18 výspravky budovy ZŠ s VJM Nižný Lánec SH Goup s.r.o.
0.00 €
3/2018 vypracovanie rozpočtu a technického riešenia za účelom výstavby multifunkčného ihriska(projekt) EUprojects, s.r.o.
0.00 €
2/2018 elekroinštalačné práce, revíziu elektr. spotrebičov a výmenu osvetlenia a vypínača v objekte ZŠ v obci Nižný Lánec Berník Ján
0.00 €
1/18 oprava ver.osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb KALA - ELMONT,s.r.o.
0.00 €
12/17 elektroinštalačné práce prevedené v amfiteátri, osadenie pomocného rozvádzača a osadenie zásuvkového rozvádzača na pódiu amfiteátra Berník Ján
0.00 €
11/17 hľbkové čistenie kobercov Darina Čegiňová - TOMI
0.00 €
10/17 vystúpenie folklórného súboru v rámci podujatia Spievajúci Nižný Lánec dňa 12.8.2017 Bokréta Muvészeti Alapítvány
0.00 €
9/17 farebné letáky BEKI Design s.r.o.
0.00 €
8/17 poskytovanie odborových služieb verejného obstarávania na zákazku IK TENDER SERVICE s.r.o.
0.00 €
7/17 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt v stupni pre územné konanie a stav. povolenie pre stavbu "Vybudovanie zberného dvora a sanácia nezákonne umiestneného odpadu v obci Nižný Lánec" Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD. - Autorizovaný stavebný inžinier
0.00 €
6/17 preprava s autobusom pre deti ZŠ - školský výlet - dňa 7.6.2017 Obec Buzica
0.00 €
5/17 vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 EUprojects, s.r.o.
0.00 €
4/17 oprava ústredného kúrenia a výmena radiátora SH Goup s.r.o.
0.00 €
3/17 čistenie obecného rygolu od nahromaždeného ľadu a snehu SH Goup s.r.o.
0.00 €
2/17 10 ks čierne kuka nádoby (120 litrov) na zber komunálneho odpadu FURA s.r.o.
0.00 €
1/17 elektroinštalačné práce a výmena poistkovej skrine na objekte ZŠ v obci Nižný Lánec Berník Ján
0.00 €
21/2016 vývoz žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
20/2016 Kniha Abov z neba CBS spol. s.r.o.
0.00 €
19/2016 čistenie a tepovanie kobercov Darina Čegiňová - TOMI
0.00 €
318944 vývoz žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
18/2016 servisné práce BISTIKA VALTER
0.00 €
17/2016 materiál - struna 2,7 VIKTORIA HÁMOR
0.00 €
16/2016 prenájom,stavba prestrešenia a ozvučenie TOLFI-SERVIS
0.00 €
15/2016 digitálna artofotomapa GEODETICCA s.r.o.
0.00 €
14/2016 oprava Kiss Ondrej - Oprava a montáž klimatizačných a chladiarenských zariadení
0.00 €
13/2016 vystúpenie v rámci podujatia Spievajúci Nižný Lánec dňa 10.7.2016 LICHTMANNEGER Tibor
0.00 €
12/2016 vystúpenie folklórneho súboru ILOSVAI v rámci podujatia Spievajúci Nižný Lánec dňa 10.7.2016 Folklórny súbor Ilosvai
0.00 €
11/2016 údržba počítačovej siete pre ZŠ Nižný Lánec Jozef Tóth - T - SOFT
0.00 €
10/2016 vývoz žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
9/2016 Aerofoto Jar/Leto 2016 CBS spol. s.r.o.
0.00 €
8/2016 preventívna prehliadka pre 1 osobu Nemocnica Košice-Šaca a.s.
0.00 €
7/2016 poskytnutie lekárske preventívne prehliadky pre 2 osoby Nemocnica Košice-Šaca a.s.
0.00 €
6/2016 futbalová brána pre ZŠ Unihouse, s.r.o.
0.00 €
5/2016 vypracovanie prevádzkového poriadku a posudku o riziku pre práce schem.faktormi a protokolu z auditu pracoviska Nemocnica Košice-Šaca a.s.
0.00 €
4/2016 údržba počítačovej siete Jozef Tóth - T - SOFT
0.00 €
3/2016 oprava verejného osvetlenia KALA - ELMONT,s.r.o.
0.00 €
2/2016 posyp cesty v obci Nižný Lánec Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
1/2016 manipulačné práce AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
0.00 €
10/2015 vypracovanie dokumentácie BOZP a PO K2 Safety s.r.o.
0.00 €
9/2015 revízia ročného elektrického náradia a elektrických spotrebičov v objekte ZŠ v obci Nižný Lánec Berník Ján
0.00 €
8/2015 manipulačné práce AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
0.00 €
7/2015 tlačivá Inprost Bratislava
0.00 €
6/2015 oprava a montáž verejného osvetlenia v obci Nižný lánec KALA - ELMONT,s.r.o.
0.00 €
5/2015 skladový kontajner ROCHMEX s.r.o.
0.00 €
4/2015 oprava kosačky BISTIKA VALTER
0.00 €
3/2015 prenájom a stavba prestrešenia, ozvučenie TOLFI-SERVIS
0.00 €
2/2015 vystúpenie Komorného folklórneho súboru Szőttes Szőttes Kamara Néptáncegyüttes-Komorný folklórný súbor Szőttes
0.00 €
1/2015 vypracovanie žiadosti o dotáciu z Enviromentálneho fondu na Sonáciu miest s nezákonne umiestneným odpadom EUBICO s.r.o.
0.00 €
Zverejňovanie objednávok podľa zákona č. 546/2010 Z.z