Faktúry

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
253/18 preplatok - energia energie2, a.s.
10.50 €
252/18 materiál OcÚ Ján Grajzeľ
261.20 €
250/18 FA za výrub stromu KALA - ELMONT,s.r.o.
128.64 €
249/18 materiál pre ZŠ Hagleitner Hygiene Slovensko
192.62 €
248/18 kuch. robot pre ŠJ DATART INTERNATIONAL, a.s.
147.50 €
247/18 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
76.27 €
240/18 pev. linka Slovak Telekom, a.s.
52.93 €
239/18 lek. preventívne prehliadky Nemocnica Košice-Šaca a.s.
193.00 €
238/18 za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
32.06 €
237/18 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
236/18 kom. odpad za 9/18 FURA s.r.o.
288.69 €
235/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
234/18 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.00 €
233/18 služba - servis BISTIKA VALTER
137.36 €
232/18 FA za výkon funkcie"zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením ochrane osobných údajov "GDPR" za štvrťrok 2018 GDPR Slovakia s.r.o.
50.00 €
231/18 Kamerový systém materiál+služba Kamtech s.r.o.
6660.00 €
230/18 materiál pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
159.96 €
229/18 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
206.83 €
228/18 oprava VO KALA - ELMONT,s.r.o.
204.96 €
227/18 za vypracovanie žiadosti o NFP(poradca) Neudorf, s.r.o.
800.00 €
226/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
225/18 materiál ZŠ (soc. znev.) Zábavné učení, s.r.o.
547.98 €
224/18 materiál MŠ INFRA Slovakia, s.r.o.
17.89 €
223/18 energia-preplatok-OcÚ energie2, a.s.
41.74 €
222/18 preplatok - energia VO energie2, a.s.
21.34 €
221/18 za poradenstvo a služby VO IK TENDER SERVICE s.r.o.
400.00 €
220/18 materiál pre ZŠ Lekáreň ATHOS s.r.o.
73.30 €
219/18 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
218/18 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
53.28 €
217/18 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
75.54 €
216/18 elektroinštal. práce Berník Ján
137.26 €
215/18 kom. odpad za 8/18 FURA s.r.o.
287.18 €
214/18 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.00 €
213/18 služba na kult.akcii Dni obce (stráž.služ.) Jolana Šándorová - BELLA SOUND
220.00 €
212/18 spracovanie výkazov LLORANT, spol s r.o.
78.00 €
211/18 zdravotný dozor - kult.akcia Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-okolie
189.80 €
210/18 materiál ZŠ ŠEVT a.s.
100.44 €
209/18 aplikácia BIO roztoku Petr Mrázek
120.00 €
208/18 preddavok na Finančného spravodajcu, ročník 2019 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
26.40 €
207/18 materiál OcÚ Tibor Farkaš - BELIEVE
200.00 €
206/18 eletkrina - preplatok energie2, a.s.
44.41 €
205/18 eletkrina - preplatok energie2, a.s.
27.38 €
204/18 materiál pre OcÚ Stavomark s.r.o.
173.84 €
203/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
202/18 kamenivo BUBI-GOLD stavebniny s.r.o.
165.00 €
201/18 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
53.65 €
200/18 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
75.24 €
198/18 kom. odpad za 7/18 FURA s.r.o.
287.99 €
197/18 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
196/18 materiál OcÚ Plant Service
28.80 €
195/18 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.00 €
194/18 sprac. miezd Mesto Moldava nad Bodvou
504.00 €
193/18 grafické práce, výlep CREAD SK, s.r.o.
60.00 €
192/18 tlač pozvánok MOLDOM
63.90 €
191/18 materiál OcÚ(obecný park) Plant Service
395.20 €
190/18 materiál MOLDOM
117.66 €
189/18 za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
12.00 €
188/18 struna VIKTORIA HÁMOR
97.50 €
187/18 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
28.54 €
186/18 za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK FURA s.r.o.
270.56 €
185/18 elekrina - nedoplatok energie2, a.s.
39.29 €
184/18 energia - nedoplatok energie2, a.s.
131.92 €
183/18 materiál OcÚ BUBI-GOLD stavebniny s.r.o.
86.00 €
182/18 nábytok pre OcÚ Tempo Kondela, s.r.o.
312.00 €
181/18 Hodnotenie zdravotného stavu vybratých drevín v areáli obecného úradu obce Nižný Lánec Ing. Martin Kolník VELES
150.00 €
180/18 potraviny pre ŠJ Ing. Ladislav Abosi
60.00 €
179/18 potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
313.70 €
178/18 potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
121.12 €
177/18 potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
129.58 €
176/18 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
29.98 €
175/18 mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o.
75.00 €
174/18 za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
40.09 €
173/18 pev. linka Slovak Telekom, a.s.
52.60 €
172/18 neb. odpad FURA s.r.o.
16.80 €
171/18 kom. odpad FURA s.r.o.
288.39 €
170/18 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.00 €
169/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
168/18 aSc Agenda pre ZŠ ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
199.00 €
167/18 vypr. projekt. dok. Marián Mikuláš, doc. Ing. PhD., EKOPROM
5000.00 €
166/18 materiál pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
57.00 €
165/18 materiál pre ZŠ - soc.znev. Bodva Servis s.r.o.
124.20 €
164/18 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
32.72 €
162/18 nedoplatok - energia energie2, a.s.
13.78 €
161/18 služba - dovoz mat.-prev. vozidlo Obec Perín - Chym
14.80 €
160/18 učebné pomôcky pre ZŠ Ing.Juraj Halama, Učebné pomôcky SLOVAKIA
173.52 €
159/18 program pre ŠJ SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
158/18 dubová guľatina - mat.pre OcÚ VRADOR s.r.o.
264.96 €
157/18 mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o.
75.82 €
156/18 za prepravu detí ZŠ na školský výlet Obec Buzica
124.80 €
155/18 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
154/18 kom. odpad za 5/18 FURA s.r.o.
287.38 €
153/18 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
137.08 €
152/18 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
46.69 €
151/18 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
15.10 €
150/18 školské ovocie HOOK s.r.o.
3.51 €
149/18 školské ovocie HOOK s.r.o.
0.65 €
148/18 za potraviny pre ŠJ EASTFOOD s.r.o.
144.07 €
147/18 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
112.86 €
146/18 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
359.42 €
145/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
144/18 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
53.71 €
143/18 za audit GemerAudit, s.r.o.
408.00 €
142/18 údržba poč. siete ZŠ Jozef Tóth - T - SOFT
80.00 €
141/18 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.00 €
140/18 za vývoz jedlých olejov a tukov FURA s.r.o.
36.00 €
139/18 obecné noviny Inprost Bratislava
20.80 €
138/18 služba Remek, s.r.o.
414.00 €
137/18 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
126.25 €
135/18 energia - nedoplatok energie2, a.s.
12.07 €
134/18 materiál OcÚ METRO, Cash & Carry SR s.r.o.
37.21 €
133/18 webstránka wbx, s.r.o.
72.00 €
132/18 materiál pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
85.92 €
130/18 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
129/18 kom. odpad za 4/18 FURA s.r.o.
430.65 €
128/18 sprac. výkazov LLORANT, spol s r.o.
58.40 €
T-com telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
53.57 €
126/18 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
75.00 €
125/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
124/18 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
470.98 €
123/18 školské ovocie HOOK s.r.o.
3.13 €
122/18 školské ovocie HOOK s.r.o.
3.30 €
121/18 školské ovocie HOOK s.r.o.
2.67 €
120/18 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
19.03 €
119/18 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
87.36 €
118/15 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.00 €
117/18 za prepravu na ukážky prvej pomoci Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-okolie
26.00 €
116/18 sprac. miezd za 1/18, 2/18, 3/18 Mesto Moldava nad Bodvou
464.00 €
115/18 CD- materiál OcÚ Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
13.00 €
113/18 materiál pre ŠJ a reprezentačné OcÚ METRO, Cash & Carry SR s.r.o.
18.12 €
112/18 architektonicko - sadovnický návrh Obecného parku Erika Demeterová,DiS - Inšpiratívne záhrady
360.00 €
111/18 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
152.72 €
109/18 materiál OcÚ - struna VIKTORIA HÁMOR
97.50 €
108/18 za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
12.00 €
107/18 posyp cesty Správa ciest Košického samosprávneho kraja
55.20 €
106/18 eletkrina - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
15.31 €
105/18 FA za odstránenie závad po revízii bleskozvodnej sústavy, doplnenie zvodou a zemničou na objekte ZŠ Nižný Lánec Berník Ján
488.15 €
104/18 eletkrina - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
0.44 €
103/18 mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o.
75.50 €
102/18 eletkrina - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
26.22 €
101/18 eletkrina - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
66.04 €
100/18 eletkrina - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
32.12 €
99/18 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
61.33 €
98/18 prev. prehliadka Nemocnica Košice-Šaca a.s.
201.00 €
97/18 vývoz žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
120.97 €
92/18 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
91/18 kom. odpad FURA s.r.o.
288.19 €
90/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
88/18 verejný rozhlas na rok 2018 SLOVGRAM
38.50 €
87/18 váha Slovenská legálna metrológia, n.o.
27.00 €
86/18 členské na rok 2018 Združenie miest a obcí údolia Bodvy
411.06 €
85/18 materiál pre ZŠ Hornbach Košice
444.27 €
84/18 materiál ZŠ B2B Partner s.r.o.
301.20 €
83/18 hygien. potreby pre ŠJ, ZŠ Hagleitner Hygiene Slovensko
186.91 €
82/18 materiál pre ZŠ JUMIGO, s.r.o.
85.39 €
81/18 oprava plyn. kotla Gabriel Vámoš
43.00 €
80/18 oprava verejného osvetlenia KALA - ELMONT,s.r.o.
119.04 €
79/18 za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
19.25 €
78/18 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
112.06 €
77/18 tovar pre ZŠ Ľubomír Klosík - SPORT 4U
438.00 €
76/18 elektrina -nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
8.69 €
75/18 elektrina - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
10.54 €
74/18 spracovanie výkazov LLORANT, spol s r.o.
45.00 €
73/18 materiál KC Vittoria agency, s.r.o.
65.53 €
72/18 mobilné služby O2 Slovakia, s.r.o.
75.36 €
71/18 právna pomoc JUDr. Attila Képes, advokát
40.00 €
70/18 materiál KC Ledum Kamara SK s.r.o.
27.96 €
69/18 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
108.86 €
68/18 školské ovocie HOOK s.r.o.
5.28 €
67/18 za potraviny pre ŠJ TOP CATERING s.r.o.
59.78 €
66/18 potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
346.42 €
65/18 opravné práce SH Goup s.r.o.
3000.00 €
64/18 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
53.16 €
63/18 služba (dovoz mat. - prevádzka voz.) Obec Perín - Chym
22.00 €
62/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
61/18 za revíziu bleskozvodnej sústavy Berník Ján
228.00 €
60/18 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
59/18 komunálny odpad za 2/18 FURA s.r.o.
288.29 €
57/18 materiál pre ZŠ OPIDEKOR, s.r.o.
643.65 €
56/18 materiál pre ZŠ Hornbach Košice
499.00 €
55/18 materiál pre ZŠ-skriňa B2B Partner s.r.o.
301.20 €
54/18 materiál OcÚ - kniha Regionálne vzdelávacie centrum Košice
29.50 €
53/18 za sprac. žiad. EUprojects, s.r.o.
480.00 €
52/18 školské potreby pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
548.37 €
51/18 materiál ZŠ Bodva Servis s.r.o.
133.66 €
50/18 tovar pre OcÚ ŠEVT a.s.
72.59 €
49/18 za dodané vrecia na komunálny odpad FURA s.r.o.
79.20 €
48/18 za nájomné Slovenský pozemkový fond
10.00 €
47/18 materiál pre ZŠ TERRA vydavateľstvo s.r.o.
66.00 €
46/18 tovar pre ŠJ Gabriel Lukáč
112.20 €
45/18 za autor. licenciu Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
44/18 elektroinštal. práce po revízií Berník Ján
481.97 €
43/18 elektroinštalačné práce Berník Ján
498.48 €
42/18 materiál pre ZŠ FOCUS-computer s.r.o.
439.15 €
41/18 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
75.00 €
40/18 tovar pre ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
56.89 €
39/18 tovar pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
57.76 €
38/18 tovar pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
13.54 €
37/18 školské ovocie HOOK s.r.o.
5.89 €
36/18 tovar pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
399.07 €
35/18 telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
66.66 €
34/18 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
345.00 €
33/18 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
32/18 kom. odpad FURA s.r.o.
287.78 €
31/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
30/18 za spracovanie rozpočtu a technického riešenia projektu EUprojects, s.r.o.
498.00 €
29/18 elektroinštal. práce, revíziu el.spotrebičov, výmenu osvetlenia a vypínača v objekte ZŠ Berník Ján
346.86 €
28/18 oprava verejného osvetlenia a demontáž vianočných ozdôb KALA - ELMONT,s.r.o.
247.68 €
27/18 elektrina-nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
126.08 €
26/18 eletkrina - preplatok FURA s.r.o.
54.22 €
25/18 za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
12.00 €
24/18 členský príspevok Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Košice-okolie
50.00 €
23/18 tlačivá Inprost spol.,s.r.o.
12.48 €
22/18 predplatné za rok 2017 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
7.45 €
20/18 sprac. miezd za 10/17,11/17,12/17 Mesto Moldava nad Bodvou
562.00 €
19/18 služba MEDIATEL spol. s r.o.
60.00 €
18/18 plyn - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1282.92 €
17/18 audit GemerAudit, s.r.o.
204.00 €
16/18 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
14/18 materiál pre OcÚ Jozef Smrhola - OLYMP
464.70 €
13/18 členský príspevok na rok 2018 Miestna akčná skupina Bodva o.z.
1400.00 €
12/18 mimoriadny členský príspevok Miestna akčná skupina Bodva o.z.
417.00 €
11/18 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
90.18 €
10/18 elekrina - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
98.04 €
9/18 elekrina - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
24.08 €
8/18 eletkrina - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
259.69 €
7/18 elekrina - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
143.53 €
6/18 prev. prehliadka ZŠ Nemocnica Košice-Šaca a.s.
84.00 €
5/18 tel. služby Slovak Telekom, a.s.
55.27 €
4/18 vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
34.58 €
3/18 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
2/18 kom. odpad za 12/17 FURA s.r.o.
289.12 €
1/18 za dodanie služby BOZP a PO K2 Safety s.r.o.
360.00 €
263/17 materiál MŠ NOMILAND,s.r.o.
242.10 €
262/17 stoličky Mgr. Viera Janočková - VERA
455.00 €
261/17 virt. knižnica na rok 2018 KOMENSKY, s.r.o.
39.89 €
260/17 za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK FURA s.r.o.
206.99 €
259/17 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
61.13 €
258/17 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
61.19 €
257/17 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
513.25 €
256/17 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
179.51 €
255/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
3.45 €
254/17 za potraviny pre ŠJ HOOK s.r.o.
4.44 €
253/17 za potraviny pre ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
61.22 €
252/17 elekrina - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
10.38 €
251/17 predplatné elektronických kom. služieb Alternet, s.r.o.
100.00 €
250/17 KC - materiál MY HOME s.r.o.
66.51 €
249/17 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
89.90 €
248/17 poplatky za tel. služby Slovak Telekom, a.s.
52.81 €
247/17 plyn - preplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1563.01 €
244/17 plyn - nedoplatok Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
250.34 €
243/17 posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Technická inšpekcia, a.s.
96.00 €
242/17 materiál - drez ALVEX, spol.s.r.o.
384.00 €
241/17 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
240/17 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
239/17 kom. odpad za 10/17 FURA s.r.o.
430.55 €
238/17 za ročné servisné a za opravu PSN Benjamín Bocskorás ProSig
590.02 €
237/17 Zástava - materiál na voľby Signo, s.r.o.
15.00 €
234/17 za dodané nádoby FURA s.r.o.
228.00 €
233/17 oprava verejného osvetlenia KALA - ELMONT,s.r.o.
228.00 €
232/17 sprac. miezd za 7/17,8/17,9/17 Mesto Moldava nad Bodvou
504.00 €
231/17 tovar pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
113.70 €
230/17 školské potreby pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
269.38 €
229/17 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
59.90 €
228/17 vývoz žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
119.82 €
227/17 za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
12.00 €
226/17 vypracovanie sociálneho posudku na meno J.C. Mesto Moldava nad Bodvou
10.00 €
225/17 mat. OcU pohladnice JES Košice, s.r.o.
39.00 €
224/17 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
350.01 €
223/17 za potraviny pre ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
57.04 €
222/17 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
191.95 €
221/17 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.99 €
220/17 za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
53.51 €
219/17 za seminár ŠJ ArtEdu spol. s r.o.
30.00 €
218/17 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
27.78 €
217/17 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
49.51 €
216/17 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
292.26 €
215/17 služba Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
214/17 kom. odpad za 9/17 FURA s.r.o.
288.72 €
213/17 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
212/17 údržba poč. siete Jozef Tóth - T - SOFT
120.00 €
211/17 za kurz prvej pomoci - ZŠ Slovenský červený kríž, územný spolok Košice-okolie
98.00 €
210/17 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31.44 €
209/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
208/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
207/17 poradenská služba ROZVOJ SPIŠA
1000.00 €
206/17 za lekársky posudok MUDr. Katarína Kyselová
35.00 €
205/17 ASC agenda ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
199.00 €
204/17 program Webgis GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
203/17 ZŠ učebnice AITEC, s.r.o.
36.08 €
202/17 elektrina SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
269.00 €
201/17 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
72.02 €
200/17 materiál ZŠ (soc. znev.) Bella Vita, s.r.o.
244.50 €
198/17 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
60.28 €
197/17 materiál pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
119.74 €
196/17 za mob. služby Slovak Telekom, a.s.
52.60 €
195/17 za odvoz TKO FURA s.r.o.
288.13 €
194/17 za odvoz NO FURA s.r.o.
16.80 €
193/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
192/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
191/17 za službu VO verej. obstar. IK TENDER SERVICE s.r.o.
250.00 €
190/17 za posudok - vodný zdroj Montana spol. s r.o.
70.80 €
189/17 za služby WEBGIS GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
188/17 za bio roztok Petr Mrázek
120.00 €
187/17 za službu porad. sprac. žiad. ROZVOJ SPIŠA
1000.00 €
186/17 elektroinštal. práce Berník Ján
494.47 €
185/17 eletkrina - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
107.60 €
184/17 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
183/17 pev. linka Slovak Telekom, a.s.
55.22 €
182/17 čistenie kobercov Darina Čegiňová - TOMI
47.00 €
181/17 elektrina SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
269.00 €
180/17 materiál OcÚ - nožnicový stan UDERMAN s.r.o.
263.90 €
179/17 za odvoz NO FURA s.r.o.
16.80 €
178/17 za odvoz TKO FURA s.r.o.
289.42 €
177/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
176/17 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
175/17 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
139.70 €
173/17 za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
12.00 €
172/17 FA za služby Remek, s.r.o.
120.00 €
171/17 mimoriadny členský príspevok Miestna akčná skupina Bodva o.z.
500.00 €
170/17 sprac.miezd 4/17,5/17,6/17 Mesto Moldava nad Bodvou
520.00 €
169/17 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
83.49 €
168/17 tovar pre ZŠ ŠEVT a.s.
115.87 €
167/17 za služby WEBGIS 6/2017 GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
166/17 za energiu SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
41.36 €
165/17 za vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
44.02 €
164/17 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
60.23 €
163/17 za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
52.60 €
162/17 za odvoz olejov FURA s.r.o.
36.00 €
161/17 energia SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
269.00 €
160/17 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
374.03 €
159/17 za materiál BISTIKA VALTER
97.91 €
158/17 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
78.19 €
157/17 za potraviny pre ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
73.00 €
156/17 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
23.24 €
155/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
3.96 €
154/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
5.28 €
153/17 materiál ZŠ DATART INTERNATIONAL, a.s.
27.29 €
151/17 za odvoz NO 6/2017 FURA s.r.o.
16.80 €
150/17 za odvoz TKO 6/2017 FURA s.r.o.
288.42 €
149/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
148/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
147/17 rezanie stromov KALA - ELMONT,s.r.o.
151.20 €
146/17 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
119.26 €
145/17 struna 2,7 VIKTORIA HÁMOR
96.00 €
144/17 za audit GemerAudit, s.r.o.
360.00 €
143/17 skriňa Kovotyp s.r.o.
233.26 €
142/17 za prepravu žiakov Obec Buzica
133.90 €
141/17 poplatok za seminár ŠJ ArtEdu spol. s r.o.
20.00 €
140/17 preplatok - energia SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
95.76 €
139/17 za vývoz žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
134.02 €
138/17 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
398.03 €
137/17 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
42.23 €
136/17 za potraviny pre ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
88.80 €
135/17 za potraviny pre ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
16.62 €
134/17 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
86.24 €
133/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
4.00 €
132/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
5.28 €
131/17 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
130/17 za služby WEBGIS GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
129/17 za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
54.97 €
128/17 za údržbu PC Jozef Tóth - T - SOFT
60.00 €
127/17 kom. odpad za 5/17 FURA s.r.o.
430.25 €
126/17 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
125/17 za plyn KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
124/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
123/17 za akt. soft ŠJ SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
122/17 sprac. výkazov LLORANT, spol s r.o.
45.00 €
121/17 doplnkové služby za r.2016 wbx, s.r.o.
36.00 €
120/17 za službu - licenc. program Remek, s.r.o.
264.00 €
119/17 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
44.32 €
118/17 za služby WEBGIS GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
117/17 materiál - kniha RAABE
69.90 €
116/17 nedoplatok - energia SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
58.86 €
115/17 opravná FA za elektrinu SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
14.39 €
114/17 platba - webstránka wbx, s.r.o.
72.00 €
113/17 za servis. práce BISTIKA VALTER
146.99 €
112/17 spracov. žiadosti - za projekt Prevencia kriminality EUprojects, s.r.o.
480.00 €
111/17 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
110/17 za pev.linku Slovak Telekom, a.s.
59.00 €
109/17 za potraviny pre ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
37.78 €
108/17 za potraviny pre ŠJ TOP CATERING s.r.o.
64.93 €
107/17 za tovar - potraviny RYBA Košice spol.s r.o.
51.09 €
106/17 za tovar - potraviny RYBA Košice spol.s r.o.
36.36 €
105/17 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
87.79 €
104/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
2.40 €
103/17 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
218.80 €
102/17 sprac. miezd za 1/17, 2/17, 3/17 Mesto Moldava nad Bodvou
472.00 €
101/17 nebezpečný odpad FURA s.r.o.
16.80 €
100/17 kom. odpad FURA s.r.o.
289.20 €
99/17 za plyn KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
98/17 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
97/17 za knihy pre MŠ Családi Könyvklub s.r.o.
16.50 €
96/17 oprava a výmena SH Goup s.r.o.
240.00 €
95/17 za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
12.00 €
94/17 aktualizácia PHSR obce Nižný Lánec PROROZVOJ, s.r.o.
210.00 €
93/17 preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
72.20 €
92/17 údržba poč. siete ZŠ Jozef Tóth - T - SOFT
80.00 €
91/17 za služby GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
90/17 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
92.00 €
89/17 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
357.50 €
88/17 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
46.23 €
87/17 za potraviny pre ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
56.44 €
86/17 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
85/17 materiál ZŠ - toner Bodva Servis s.r.o.
93.60 €
84/17 za mat. - potreby pre KC MY HOME s.r.o.
48.71 €
83/17 služba - odvoz mat. s autom Obec Perín - Chym
26.00 €
82/17 za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s.
57.13 €
81/17 za odvoz NO FURA s.r.o.
16.80 €
80/17 za odvoz TKO FURA s.r.o.
288.32 €
79/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
78/17 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
77/17 nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
79.98 €
76/17 za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14.15 €
75/17 za tovar pre ŠJ Gabriel Lukáč
92.61 €
74/17 za opravu VO KALA - ELMONT,s.r.o.
293.28 €
73/17 poplatok za seminár SOTAC, s.r.o.
58.80 €
72/17 službu - rozhlas SLOVGRAM
38.50 €
71/17 za službu WEBGIS 2/17 GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
70/17 tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
6.10 €
69/17 za služby IPEKO Zvolen s.r.o.
29.00 €
68/17 za služby GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
67/17 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
208.20 €
66/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
1.80 €
65/17 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
17.50 €
64/17 za tovar pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
92.16 €
63/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
2.40 €
62/17 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
85.01 €
61/17 za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
52.60 €
60/17 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
59/17 sprac. výkazov LLORANT, spol s r.o.
66.00 €
58/17 neb. odpad 2/17 FURA s.r.o.
16.80 €
57/17 kom. odpad 2/17 FURA s.r.o.
288.72 €
56/17 čistenie obec. rygolu od ľadu SH Goup s.r.o.
360.00 €
55/17 za plyn- OcÚ, MŠ, ZŠ a ost. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
54/17 za plyn- KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
53/17 školské potreby pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
195.93 €
52/17 za kuka nádoby FURA s.r.o.
228.00 €
51/17 zimná údržba cesty Správa ciest Košického samosprávneho kraja
81.60 €
50/17 poplatok za seminár ZŠ IPEKO Zvolen s.r.o.
45.00 €
49/17 za info brožúru UMP SK, s.r.o.
39.00 €
48/17 mat. znak SR LIM PO, s.r.o.
99.20 €
47/17 za tovar pre ŠJ Gabriel Lukáč
104.34 €
46/2017 poplatok za seminár - MŠ IPEKO Zvolen s.r.o.
45.00 €
45/17 nájom na rok 2017 Slovenský pozemkový fond
10.00 €
44/17 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
44.88 €
43/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
3.20 €
42/17 školské ovocie HOOK s.r.o.
1.80 €
41/17 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
335.63 €
40/17 za služby GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
39/17 za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
65.10 €
38/17 za službu - preventívna lek. prehliadka - ZŠ Nemocnica Košice-Šaca a.s.
84.00 €
37/17 za vrecia na KO FURA s.r.o.
59.40 €
36/17 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
60.18 €
35/17 nedoplatok energie na VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
13.75 €
34/17 za službu wbx, s.r.o.
180.00 €
33/17 za licenciu na ver. použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
32/17 za plyn - KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
31/17 za plyn- OcÚ, MŠ, ZŠ a ost. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
30/17 nedoplatok-energia SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
67.57 €
29/17 preplatok - energia SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
94.56 €
28/17 preplatok - energia SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
226.50 €
27/17 preplatok - energia SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
16.80 €
26/17 nebezpečný odpad za 1/17 FURA s.r.o.
16.80 €
25/17 kom.odpad za 1/17 FURA s.r.o.
288.82 €
24/17 údržba počítačovej siete Jozef Tóth - T - SOFT
40.00 €
23/17 materiál pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
100.34 €
22/17 sprac. hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
21/17 Verejná správa SR - ročný prístup Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
96.00 €
20/17 skriňa pre OcÚ B2B Partner s.r.o.
301.20 €
19/17 členské ABAÚJ - ABAÚJBAN EGTC
25.00 HUF
18/17 spracovanie miezd Mesto Moldava nad Bodvou
553.00 €
17/17 za plyn - KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
51.00 €
16/17 za plyn- OcÚ, MŠ, ZŠ a ost. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
498.00 €
15/17 nedoplatok SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
324.76 €
14/17 nedoplatok SPP Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
431.96 €
12/17 Finančná spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
13.67 €
11/17 za inzerciu zlaté stránky MEDIATEL spol. s r.o.
60.00 €
10/17 vývoz žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
119.54 €
9/17 za elektrinu - nedoplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
33.80 €
8/17 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
7/17 vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
53.45 €
6/17 FA za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
53.46 €
5/17 preventívne prehliadky Nemocnica Košice-Šaca a.s.
289.50 €
4/17 elektroinštalačné práce, výmena poist. skrine Berník Ján
255.22 €
3/17 nebezpečný odpad za 12/16 FURA s.r.o.
16.80 €
2/17 kom. odpad za 12/16 FURA s.r.o.
289.52 €
1/17 materiál pre OcÚ ŠEVT a.s.
47.92 €
291/16 spracovanie miezd za 7/16,8/16,9/16 Mesto Moldava nad Bodvou
504.00 €
290/16 za knihu ABOVE z neba 2. časť plat. CBS spol. s.r.o.
291.50 €
289/16 za KUKA nádoby - §52 FURA s.r.o.
228.00 €
288/16 za odvoz a likvidáciu z VKK - §52 FURA s.r.o.
196.57 €
287/16 mesač. popl. WEBGIS 10/16 GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
286/16 nedoplatok na VO SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
12.44 €
285/16 fin. rekapitulácia - preplatok SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
114.68 €
284/16 materiál Aȧ52a ŠEVT a.s.
82.96 €
283/16 za priebežný audit GemerAudit, s.r.o.
240.00 €
282/16 za tovar pre MŠ HOBLA s.r.o.
38.00 €
281/16 za tovar pre ZŠ HOBLA s.r.o.
171.00 €
280/16 za tovar pre ZŠ HOBLA s.r.o.
148.96 €
279/16 za tovar pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
417.88 €
278/16 za tovar pre ŠJ Gabriel Lukáč
77.41 €
277/16 za tovar pre ŠJ HOOK s.r.o.
3.20 €
276/16 za tovar pre ŠJ HOOK s.r.o.
4.80 €
275/16 za tovar pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.60 €
274/16 za tovar pre ŠJ-potraviny A.P.S. FOOD s.r.o.
93.84 €
273/16 za tovar pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
111.44 €
272/16 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
271/16 materiál pre ZŠ David Rainke
162.40 €
270/16 materiál BUBI-GOLD stavebniny s.r.o.
159.00 €
269/16 za odvoz NO FURA s.r.o.
16.80 €
268/16 za odvoz KO FURA s.r.o.
433.24 €
267/16 za prevent. prehliadku MŠ, ZŠ Nemocnica Košice-Šaca a.s.
410.00 €
266/16 za pev. linku Slovak Telekom, a.s.
52.60 €
265/16 3D vizualizácia "Rekonštrukcia amfiteátra" Ing. Alexander Szaniszló - STUDIO
450.00 €
264/16 komposter - §52 ALDO s.r.o.
133.84 €
263/16 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31.00 €
262/16 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
261/16 za vypracovanie potvrdenia Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
70.00 €
260/16 materiál pre MŠ NOMILAND,s.r.o.
22.50 €
259/16 servis BISTIKA VALTER
56.44 €
258/16 za zber biologicky rozlozitelneho kuch. a rest. odpadu FURA s.r.o.
11.52 €
257/16 materiál AČ §52 CEZEMA, v.o.s. Košice
245.09 €
256/16 materiál AČ §52 CEZEMA, v.o.s. Košice
329.90 €
255/16 materiál AČ §52 BISTIKA VALTER
239.90 €
254/16 materiál pre MŠ NOMILAND,s.r.o.
153.00 €
253/16 služby WEBGIS - mesačný poplatok GEODETICCA s.r.o.
29.00 €
252/16 za spracovanie hlásení FURA s.r.o.
14.40 €
251/16 knihy pre ZŠ AITEC, s.r.o.
31.68 €
249/16 okná pre KC Nové okno s.r.o.
612.74 €
247/16 tovar pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
97.12 €
246/16 školské potreby pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
202.14 €
245/16 školské potreby pre MŠ Bodva Servis s.r.o.
99.69 €
244/16 za vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
29.87 €
243/16 za potraviny ŠJ Gabriel Lukáč
128.60 €
242/16 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
241/16 za tel. hov. Slovak Telekom, a.s.
52.60 €
240/16 údržba poč.siete Jozef Tóth - T - SOFT
120.00 €
239/16 vývoz žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
119.82 €
238/16 materiál + oprava-servis BISTIKA VALTER
86.32 €
237/16 za zemiaky 1-6/2016 Alžbeta Abošiová
192.00 €
236/16 nebezp. odpad 9/2016 FURA s.r.o.
16.80 €
235/16 kom.odpad 9/2016 FURA s.r.o.
288.92 €
234/16 plyn KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.00 €
233/16 za potraviny ŠJ ATC-JR,s.r.o.
402.78 €
232/16 za potraviny ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
91.12 €
231/16 za potraviny ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
49.68 €
230/16 za potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
5.60 €
229/16 za potraviny ŠJ HOOK s.r.o.
4.20 €
228/16 za potraviny ŠJ A.P.S. FOOD s.r.o.
10.82 €
227/16 za potraviny Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
344.74 €
226/16 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
225/16 siete proti hmyzu ROLUX - Ing.Juraj Szilvássy
258.00 €
224/16 za vrecia FURA s.r.o.
7.20 €
223/16 knihy ZŠ JUVENIA - EDUCATION
126.82 €
222/16 píla motorová - Aȧ52 BISTIKA VALTER
652.40 €
221/16 za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - §52 FURA s.r.o.
207.86 €
220/16 mateiál OcÚ BISTIKA VALTER
94.41 €
219/16 oprava rozhlasu a ver.osvetl. KALA - ELMONT,s.r.o.
276.00 €
218/16 Bio-roztok-dezin. ZŠ/OcU/MŠ/ŠJ Petr Mrázek
120.00 €
217/16 za knihu Abov - 1.časť CBS spol. s.r.o.
286.00 €
216/16 za mob.hovory O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
215/16 za odvoz neb. odp. - 8/2016 FURA s.r.o.
16.80 €
214/16 za odvoz KO-8/2016 FURA s.r.o.
288.72 €
213/16 za pevnú linku Slovak Telekom, a.s.
61.85 €
212/16 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
211/16 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.00 €
210/16 hľbkové čistenie kobercov MŠ, ZŠ Darina Čegiňová - TOMI
46.90 €
209/16 materiál pre OcÚ - §52 Stavomark s.r.o.
204.25 €
208/16 materiál ZŠ Bodva Servis s.r.o.
112.44 €
207/16 fotografovanie obce 2.časť platby CBS spol. s.r.o.
88.80 €
206/16 FA za sluzby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
44.71 €
205/16 za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.87 €
204/16 fotopasca Ocú ROY.SK s.r.o.
242.10 €
203/16 neb. odpad FURA s.r.o.
16.80 €
202/16 kom. odpad 7/16 FURA s.r.o.
290.22 €
201/16 materiál BISTIKA VALTER
54.90 €
200/16 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
199/16 plyn KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.00 €
198/16 1. preddavok na Finanč.sprav. roč.2017 Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
26.40 €
196/16 za vystúpenie na fokl. podujatí Folklórny súbor Ilosvai
700.00 €
195/16 zriadenie služby GEODETICCA s.r.o.
149.00 €
194/16 materiál AČ - krovinorez BISTIKA VALTER
839.00 €
193/16 za materiál BISTIKA VALTER
43.80 €
192/16 za sprac. miezd Mesto Moldava nad Bodvou
512.00 €
191/16 za prenájom a stavbu prestrešenia TOLFI-SERVIS
200.00 €
190/16 za spracovanie hlásení o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
189/16 potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
189.16 €
188/16 potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
733.68 €
187/16 potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
118.66 €
186/16 potraviny pre ŠJ TOP CATERING s.r.o.
43.39 €
185/16 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
66.09 €
184/16 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
28.32 €
183/16 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
7.69 €
182/16 vývoz obshu žúmp Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
109.60 €
181/16 za zabezpečenie kult.programu na dni obce 2016 LICHTMANNEGER Tibor
500.00 €
180/12 za materiál a služby BISTIKA VALTER
141.22 €
179/16 FA za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
178/16 za odvoz separovaného odpadu FURA s.r.o.
79.74 €
177/16 FA za mob. služby Slovak Telekom, a.s.
43.60 €
176/16 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
175/16 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.00 €
174/16 neb.odpad 6/16 FURA s.r.o.
16.80 €
173/16 kom.odpad 6/16 FURA s.r.o.
288.92 €
172/16 rekonštrukcia strechy OcÚ AKVAPLAST-PLUS s.r.o.
4656.00 €
171/16 za mat. pre OcÚ - struna VIKTORIA HÁMOR
100.20 €
170/16 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
56.05 €
169/16 za vodné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
39.30 €
168/16 za tlačivá pre MŠ ŠEVT a.s.
47.81 €
167/16 vývoz jedlých olejov FURA s.r.o.
36.00 €
166/16 FA za vložné k prac.semináru SOFT-GL s.r.o.
20.00 €
164/16 za tovar(kosačka) Hornbach Košice
529.00 €
163/16 digitálna ortofotomapa GEODETICCA s.r.o.
25.06 €
162/16 za tlačivá pre ZŠ ŠEVT a.s.
126.77 €
161/16 za tovar pre ZŠ ANDREA SHOP, s.r.o.
694.40 €
160/16 potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
518.77 €
159/16 potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
227.40 €
158/16 oprava chlad.zariad. - výmena TEV na mraz.pulte - Dom smútku Kiss Ondrej - Oprava a montáž klimatizačných a chladiarenských zariadení
123.00 €
157/16 FA za mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
59.82 €
156/16 za potraviny pre ŠJ TOP CATERING s.r.o.
73.66 €
155/16 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
31.52 €
154/16 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
58.14 €
153/16 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
70.69 €
152/16 za potraviny pre ŠJ HOOK s.r.o.
1.85 €
151/16 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
196.77 €
150/16 za potraviny pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.76 €
149/16 mob. služby HOOK s.r.o.
1.85 €
148/16 FA za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
46.19 €
147/16 odvoz NO 5/16 FURA s.r.o.
16.80 €
146/16 odvoz KO 5/16 FURA s.r.o.
432.19 €
145/16 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.00 €
144/16 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
143/16 materiál MŠ NOMILAND,s.r.o.
8.10 €
142/16 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
87.53 €
141/16 materiál MŠ NOMILAND,s.r.o.
143.50 €
140/16 za služby - ročný poplatok Remek, s.r.o.
328.62 €
139/16 za mob. služby Slovak Telekom, a.s.
2.62 €
138/16 za vývoz žúmp KC, OcÚ, ZŠ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
123.79 €
137/16 za služby Alternet, s.r.o.
149.90 €
135/16 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
157.26 €
134/16 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
275.35 €
133/16 za potraviny pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.76 €
136/16 odborný seminár pre ŠJ Kantorka, n.o.
20.00 €
132/16 za potraviny pre ŠJ HOOK s.r.o.
4.32 €
131/16 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
33.31 €
130/16 za potraviny pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.76 €
129/16 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
223.79 €
128/16 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
572.33 €
127/16 za mob. služby OcÚ,ZŠ,KC O2 Slovakia, s.r.o.
55.01 €
126/16 materiál OcÚ BISTIKA VALTER
82.09 €
125/16 FA za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
48.61 €
124/16 za lekars. prehliadok Nemocnica Košice-Šaca a.s.
54.00 €
123/16 údržba počítačovej siete ZŠ Jozef Tóth - T - SOFT
60.00 €
122/16 nebezp. odpad 4/16 FURA s.r.o.
16.80 €
121/16 kom. odpad 4/16 FURA s.r.o.
289.20 €
120/16 program SOFT-GL s.r.o.
32.70 €
117/16 za tovar VIKTORIA HÁMOR
100.20 €
116/16 za vývoz separovaného odp. FURA s.r.o.
75.60 €
115/16 za spracovanie miezd za 1/16,2/16,3/16, za 3/16-voľby do NRSR Mesto Moldava nad Bodvou
433.00 €
114/16 za tovar pre ZŠ Lekáreň ATHOS s.r.o.
161.42 €
113/16 za tovar pre OcÚ BISTIKA VALTER
77.38 €
112/16 fotografovanie obce jar/leto 2016 CBS spol. s.r.o.
90.00 €
111/16 popl. za seminár EKONA SK s.r.o.
32.00 €
110/16 za el. energiu Východoslovenská energetika a.s.
23.96 €
109/16 za sprac. hlásenia o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
108/16 mob. služby Slovak Telekom, a.s.
28.20 €
107/16 členské na rok 2016 Združenie miest a obcí údolia Bodvy
411.99 €
106/16 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
203.78 €
105/16 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
606.98 €
104/16 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
219.17 €
103/16 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
35.21 €
102/16 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
36.47 €
101/16 mob. služby O2 Slovakia, s.r.o.
47.02 €
100/16 FA za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
45.62 €
99/16 za lekárské prev. prehliadky - MŠ,ŠJ Nemocnica Košice-Šaca a.s.
157.50 €
98/16 školské potreby Bodva Servis s.r.o.
209.67 €
97/16 za vodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22.01 €
96/16 za odvoz nebezp. odpadu 3/16 FURA s.r.o.
16.80 €
95/16 odvoz KO za 3/16 FURA s.r.o.
288.03 €
94/16 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.00 €
93/16 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
92/16 za školské potreby - ZŠ Jitka Nováková - Fortuna
101.67 €
91/16 oprava a nástrek strechy OcÚ Viktor Petrík - aXen
641.00 €
88/16 odborná poradenská a konz. činnosť Energia plus s.r.o.
1250.00 €
87/16 za opravu a nástrek strechy ZŠ Viktor Petrík - aXen
1520.01 €
86/16 za tovar - mat. ZŠ ELEKTROSPED, a.s.
114.40 €
85/16 ver.prenos prostredníctvom rozhlasu v roč.odmene SLOVGRAM
38.50 €
84/16 za tovar pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
180.12 €
83/16 za vyprac. prevádzkového poriadku a posudku Nemocnica Košice-Šaca a.s.
520.80 €
82/16 za vypracov.projekt dokum. stavby ProCer Košice s.r.o.
700.00 €
81/16 za školské potreby - ZŠ OPIDEKOR, s.r.o.
140.98 €
80/16 kvety Sieberz s.r.o.
75.95 €
79/16 za mob. tel. Slovak Telekom, a.s.
31.04 €
78/16 materiál ZŠ EXITERIA a.s.
1218.00 €
77/16 materiál ZŠ TOPlast, a.s.
334.54 €
76/16 materiál ZŠ Unihouse, s.r.o.
522.70 €
75/16 za mob.tel.+ KC mob. O2 Slovakia, s.r.o.
47.02 €
74/16 mat. ZŠ NAY a.s.
86.13 €
73/16 za tel.hov. Slovak Telekom, a.s.
46.62 €
72/16 za tovar ZŠ -do PC FOCUS-computer s.r.o.
89.90 €
71/16 PC - ZŠ údržba Jozef Tóth - T - SOFT
200.00 €
70/16 potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
473.90 €
69/16 potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
92.22 €
68/16 školské ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.60 €
67/16 školské ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.60 €
66/16 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
12.09 €
65/16 školské ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.60 €
64/2016 potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
77.65 €
63/16 materiál ZŠ TRINET Corp., s r.o.
228.00 €
62/16 za tovar VILBO s.r.o.
229.00 €
59/16 nebezp.odpad FURA s.r.o.
16.80 €
58/16 kom.odpad FURA s.r.o.
267.89 €
57/16 za plyn PO+KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.00 €
56/16 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
55/16 za vývoz separovaného odpadu FURA s.r.o.
75.60 €
54/16 za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016" Regionálne vzdelávacie centrum Košice
25.00 €
53/16 za poč.program exe, a.s.
84.00 €
52/16 za tovar (počítač) pre ZŠ FOCUS-computer s.r.o.
463.50 €
51/16 za tovar (počítač) pre ZŠ FOCUS-computer s.r.o.
284.00 €
50/16 za tovar TELCO systems,s.r.o.
47.12 €
49/16 za tovar (počítač) FOCUS-computer s.r.o.
587.50 €
48/16 FA za dodané nádoby FURA s.r.o.
240.00 €
47/16 za inštaláciu užívateľských programov LLORANT, spol s r.o.
196.08 €
46/16 za nájom Slovenský pozemkový fond
10.00 €
45/16 za licenciu na verejné použitie hudobných diel Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
44/16 FA za opravu ver.osvetlenia, montáž novej lampy a ťahanie káblov KALA - ELMONT,s.r.o.
700.32 €
43/16 FA za zrealizovaný posyp Správa ciest Košického samosprávneho kraja
60.00 €
42/16 FA za mob.služby Slovak Telekom, a.s.
18.05 €
41/2016 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
592.42 €
40/2016 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
106.57 €
39/2016 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
54.05 €
38/2016 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
58.93 €
37/2016 za potraviny pre ŠJ Gabriel Lukáč
165.83 €
36/2016 školské ovocie HOOK s.r.o.
4.68 €
35/2016 školské ovocie HOOK s.r.o.
7.04 €
34/2016 aktualizácia k programu ŠJ4 SOFT-GL s.r.o.
39.24 €
33/2016 za vypracov.projekt dokum. - KD ob.ú. Ing. Ľubomír Rybár STATERM
300.00 €
32/2016 za vypracov.projekt dokum. - KD ob.ú. Ing. Karol Hudák K9 Projekt
335.00 €
31/2016 mob. tel. O2 Slovakia, s.r.o.
47.02 €
30/2016 za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
861.00 €
29/2016 tel.hovory Slovak Telekom, a.s.
43.85 €
28/16 audit účt. závierky 2015 Ing. Zigmund Szathmáry
600.00 €
27/2016 za Ver. správu , ročný prístup Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
84.00 €
26/2016 FA za nebezp. odpad FURA s.r.o.
16.80 €
25/2016 FA za kom. odpad FURA s.r.o.
268.98 €
24/2016 FA za tlč harmonogramov na rok 2016 FURA s.r.o.
35.40 €
23/2016 FA za dodané vrecia FURA s.r.o.
64.80 €
22/2016 FA za dodane čer. vrecia na kom. odp. FURA s.r.o.
79.20 €
21/2016 za plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
20/2016 za plyn PO+KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.00 €
19/2016 popl. Zlaté stránky MEDIATEL spol. s r.o.
60.00 €
18/2016 FA za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s.
45.31 €
17/2016 FA za spracovanie hláseni o vzniku odpadu FURA s.r.o.
14.40 €
16/2016 fin. vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2015-31.12.2015-Preplatok Východoslovenská energetika a.s.
294.50 €
15/2016 predplatné na rok 2015, Fin. spravodajca Poradca podnikateľa, spol.s r.o.
12.46 €
14/2016 FA za manipulačné práce a služby AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
96.48 €
13/2016 FA za mob.služby Slovak Telekom, a.s.
10.08 €
12/2016 nedoplatok - plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
122.76 €
11/2016 za plyn - OcU Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
309.00 €
10/2016 za plyn KC PO Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
9.00 €
9/2016 FA za mob.služby O2 Slovakia, s.r.o.
47.02 €
8/2016 FA za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK FURA s.r.o.
311.10 €
6/2016 FA za vývoz jedlych olejov a tukov FURA s.r.o.
36.00 €
7/2016 za učeb. pom. MŠ RAABE
90.68 €
5/2016 za vodné ( 4.štv.r. ) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
33.01 €
4/2016 odvoz nebezp. odp. 12/15 FURA s.r.o.
16.80 €
3/2016 odvoz komun. odp. 12/15 FURA s.r.o.
268.19 €
2/2016 manipulačné práce AUTOKOV Košice, spol. s r.o.
99.36 €
1/2016 za vypracov. dok. BOZP a PO K2 Safety s.r.o.
300.00 €
285/15 ročný servis,materiál Benjamín Bocskorás ProSig
257.23 €
284/15 potraviny ŠJ Gabriel Lukáč
32.99 €
283/15 potraviny ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
424.45 €
282/15 revízia ručného el. nár. a spotr. ZŠ Berník Ján
365.40 €
281/15 za spracovanie miezd 12/15 Mesto Moldava nad Bodvou
136.00 €
280/15 za tovar Meratex,s.r.o.
232.20 €
279/15 za mäso pre ŠJ 12/15 Gabriel Lukáč
120.20 €
278/15 ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
7.29 €
277/15 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
142.49 €
276/15 za mäso pre ŠJ Gabriel Lukáč
51.83 €
275/15 tel.hovory-mob.ZŠ Slovak Telekom, a.s.
5.09 €
274/15 skladový kontajner ROCHMEX s.r.o.
3804.00 €
273/15 za tlačivá Inprost spol.,s.r.o.
14.10 €
272/15 za potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
461.94 €
271/15 za spracovanie miezd Mesto Moldava nad Bodvou
292.00 €
270/15 ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
6.88 €
269/15 ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
7.15 €
268/15 ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
6.88 €
267/15 ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
7.04 €
266/15 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
285.80 €
265/15 potraviny -ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
81.82 €
264/15 za mäso pre ŠJ Gabriel Lukáč
110.11 €
263/15 za potraviny pre ŠJ NEXT TRADE s.r.o.
38.42 €
262/15 za potraviny pre ŠJ NEXT TRADE s.r.o.
191.32 €
261/15 za potraviny pre ŠJ NEXT TRADE s.r.o.
39.62 €
260/15 tel.hovory Slovak Telekom, a.s.
43.60 €
259/15 tel.hovory O2 Slovakia, s.r.o.
37.02 €
258/15 zber.nebezpečný odpad za nov.2015 FURA s.r.o.
16.80 €
257/15 zber. komun. odp. za november 2015 FURA s.r.o.
269.08 €
256/15 za kvalifikovaný syst. cert. Disig, a.s.
103.20 €
255/15 za plyn PO Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7.00 €
254/15 za plyn OcU+ost. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
253/15 za ob. noviny 2016 Inprost Bratislava
67.60 €
252/15 zemiaky pre ŠJ Alžbeta Abošiová
127.50 €
251/15 za mäso pre ŠJ Gabriel Lukáč
172.12 €
250/15 oprava a montáž ver. osvetlenia KALA - ELMONT,s.r.o.
672.29 €
249/15 virtuálna knižnica KOMENSKY, s.r.o.
39.89 €
248/15 uč. pomôcky pre ZŠ POLOM
160.33 €
247/15 uč. pomôcky pre ZŠ NOMILAND,s.r.o.
114.80 €
246/15 za mob. tel. - OcU, KC O2 Slovakia, s.r.o.
47.02 €
245/15 potraviny -ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
545.05 €
244/15 elektrina Východoslovenská energetika a.s.
938.00 €
243/15 za mob.tel. ZŠ Slovak Telekom, a.s.
10.08 €
242/15 za telefóny OcU,ZŠ,MŠ Slovak Telekom, a.s.
43.60 €
241/15 potraviny -ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
59.77 €
240/15 potraviny -ŠJ NEXT TRADE s.r.o.
159.40 €
239/15 potraviny -ŠJ NEXT TRADE s.r.o.
14.70 €
238/15 potraviny -ŠJ NEXT TRADE s.r.o.
130.39 €
237/15 ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.76 €
236/15 ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.60 €
235/15 ovocie pre ŠJ HOOK s.r.o.
5.65 €
234/15 za brožúrky (škol. potreby) MŠ RAABE
90.68 €
233/15 za odvoz nebezp. odpadu 10/15 FURA s.r.o.
16.80 €
232/15 FA za odovz kom. odpadu 10/15 FURA s.r.o.
268.79 €
228/15 za materiál -aku.skrutkovač BB TRADE
126.80 €
227/15 za spracovanie miezd 7,8,9/15 Mesto Moldava nad Bodvou
456.00 €
226/15 odvoz bio odp. 10/15 FURA s.r.o.
11.52 €
225/15 za školské potreby - ZŠ Bodva Servis s.r.o.
511.72 €
224/15 spracovanie - vznik odp. FURA s.r.o.
14.40 €
223/15 potraviny -ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
509.20 €
222/15 materiál pre MŠ NOMILAND,s.r.o.
102.40 €
220/15 čist. a hyg. potreby ŠJ Hagleitner Hygiene Slovensko
172.18 €
219/15 čist. a hyg. potreby ZŠ Hagleitner Hygiene Slovensko
316.98 €
218/15 za mobil. tel. OcU + KC O2 Slovakia, s.r.o.
21.92 €
217/15 za telefony Ocu,MŠ,ZŠ Slovak Telekom, a.s.
43.60 €
216/15 za potraviny pre ŠJ RYBA Košice spol.s r.o.
54.47 €
214/15 za potraviny pre ŠJ NEXT TRADE s.r.o.
180.46 €
213/15 za mäso pre ŠJ Gabriel Lukáč
111.79 €
212/15 za potraviny pre ŠJ ATC-JR,s.r.o.
269.59 €
211/15 za učebné knihy TEXTUS s.r.o.
155.02 €
210/15 odvoz neb. odpadu FURA s.r.o.
16.80 €
209/15 odvoz kom. odpadu 9/15 FURA s.r.o.
268.29 €
208/15 vodné za mes. 6-9/15 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26.72 €
207/15 za materiál do kos. BISTIKA VALTER
75.47 €
206/15 za plyn OcU+ost. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
205/15 za plyn -KC Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
7.00 €
188/15 FA za prenájom a stavbu prestrešenia,ozvučenie na podujatie konané dňa 16.8.2015 TOLFI-SERVIS
800.00 €
186/15 FA za náklady spojené s vystúpením Szőttes Kamara Néptáncegyüttes-Komorný folklórný súbor Szőttes
450.00 €
176/15 FA- Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
938.00 €
174/15 FA za služby FURA s.r.o.
400.19 €
172/15 FA za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
169/15 FA za služby Mesto Moldava nad Bodvou
456.00 €
168/15 maľovanka pre deti KREMER publishing,s.r.o.
300.00 €
164/15 FA za vypracovanie žiadosti o dotáciu Eubico, s.r.o.
600.00 €
147/15 FA za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
144/15 FA- Odsávač pár priestorový GastroRex, s.r.o.
984.00 €
142/15 FA za elektroinštalačné práce KALA - ELMONT,s.r.o.
693.50 €
133/15 členský príspevok Združenie miest a obcí údolia Bodvy
411.99 €
113/15 FA za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
101/15 Elektrina Východoslovenská energetika a.s.
938.00 €
94/15 FA za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
91/15 FA za vypracovanie PD PORTA s.r.o.
696.00 €
90/15 faktúra Mesto Moldava nad Bodvou
391.00 €
87/15 vybavenie inžinierskej činnosti ELECTRO SISTEM - SLOVAKIA, s.r.o.
453.60 €
74/15 FA za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
67/15 faktúra LLORANT, spol s r.o.
799.00 €
66/2015 práce SH Goup s.r.o.
960.00 €
65/2015 stavebné práce SH Goup s.r.o.
4286.16 €
64/15 FA za služby Remek, s.r.o.
328.62 €
63/15 za opravu verejného osvetlenia KALA - ELMONT,s.r.o.
609.13 €
61/2015 FA za odobraný tovar Bodva Servis s.r.o.
347.31 €
60/2015 školské potreby MALUNET, s.r.o.
305.91 €
54/2015 FA za tovar GastroRex, s.r.o.
774.00 €
49/15 FA za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
38/15 za audit účtovnej závierky Ing. Zigmund Szathmáry
600.00 €
33/2015 FA za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
938.00 €
30/2015 Potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
455.54 €
13/2015 FA za elektrinu Východoslovenská energetika a.s.
486.70 €
1.2.2015 FA za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
1.1.2015 FA za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
418.00 €
280/2014 Potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
402.70 €
258/14 Plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1197.00 €
241/2014 Potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
392.10 €
224/2014 Školské potreby pre ZŠ Bodva Servis s.r.o.
496.36 €
217/2014 Potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
339.60 €
209/14 Výkopové práce Suprako s.r.o.
800.00 €
190/14 Elektroinštalačné práce Berník Ján
499.70 €
187/2014 Služby FURA s.r.o.
404.52 €
169/2014 Rekoštrukcia fasády Suprako s.r.o.
4810.64 €
163/2014 Rekoštrukcia Suprako s.r.o.
6147.84 €
162/14 FA za prenájom a stavbu pódia so strechou TOLFI-SERVIS
500.00 €
158/2014 Potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
601.39 €
156/2014 Vyčistenie odvodňovacích zariadení SH Goup s.r.o.
1359.00 €
151/2014 FA za dodávku príslušenstva k interaktívnej tabuli Dušan Rusin - AVALON
340.00 €
127/2014 Potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
458.30 €
106/2014 Potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
376.69 €
89/2014 Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu KALA - ELMONT,s.r.o.
441.12 €
86/2014 Služby Remek, s.r.o.
328.62 €
78/2014 Potraviny pre ŠJ Dana Vargová - Potraviny Nižný Lánec 22
564.73 €

Archív faktúr

Faktúry 2014
pdf Fa 2014 Januar Fura,s.r.o. 402,73€
pdf FA 2014 Januar SPP, a.s. 933,00€
pdf Fa SPP, a.s. Februar 2014 905,00€
pdf Fa Suprako, s.r.o.Februar 2014 590,65€
pdf FA 2014 Februar Vargová
pdf Fa 2014 Februar Bistika Valter - Terra Vari Servis771,65€
Faktúry 2013
pdf FA_april_2013_SPP a.s._452,00€
pdf FA_februar_2013_SPP a.s.876,00€
pdf FA_januar_2013_Ing. Zigmund SZATHMÁRY_600,00€
pdf FA_januar_2013_SPP a.s._903,00€
pdf FA_januar_2013_VSE a.s._863,00€
pdf FA_marec_2013_Fura s.r.o._404,07€
pdf FA_marec_2013_SPP a.s._825,00€
pdf FA_marec_2013_Suprako s.r.o._1812,61€
pdf FA_01_2013_Dana Vargova-potraviny_444,20€
pdf FA_02_2013_Dana Vargova- potraviny_300,43€
pdf FA_marec_2013_Dana Vargova - potraviny_562,00€
pdf FA_FURA, s.r.o Marec 2013 404,07€
pdf FA_KALA-ELMONT, s.r.o.Jul 2013 753,31€
pdf FA_NOMILAND, s.r.o._Jul 2013_360,60€
pdf FA_Remek,s.r.o. April 2013 328,62€
pdf FA_VSE, a.s. April 2013 853,00€
pdf FA_067_Dana Vargová Marec 2013 562,00€
pdf FA_088_Dana Vargová Apríl 2013 660,61€
pdf FA_124_Dana Vargová Máj 2013 555,31€
pdf FA_139_Dana Vargová Jún 2013 508,00€
pdf FA VSE,a.s. 2013 máj 863,00€
pdf FA 2013 august VSE 863,00€
pdf FA 2013 máj Suprako 4347,60€
pdf FA 2013 jún Suprako 2850,00€
pdf FA_2013 Jun Vargová
pdf FA_2013 Jul Vargová 508,00€
pdf FA 2013 August FURA,s.r.o. 402,88€
pdf FA_2013 September Vargová 534,59
pdf FA_2013 August Jan Bendik 1132,91€
pdf FA 2013Terramark, sro august 314,64€
pdf FA 2013 jun Nomiland 360,60€
pdf FA 2013 Jul Kala Elmont 753,31€
pdf FA 2013 október SPP,a.s. 450,00€
pdf FA 2013 november VSE,a.s.863,00€
pdf FA 2013 november SPP,a.s. 744,00€
pdf FA 2013 november B2B partner,s.r.o. 432,00€
pdf FA 2013 CORA - november 780,00€
pdf FA_2013 December Vargová 416,10€
pdf FA 2013 december Berník 528,00€
pdf FA 2013 december Kala Elmont 651,94€
pdf FA 2013 december SPP, a.s 876,00€
pdf FA 2013 december Suprako sro 3475,73€
Faktúry 2012
pdf BUBI - GOLD,s.r.o. Januar 2012 440,00€
pdf Dana vargová Január 2012 825,28€
pdf SOFT - GL s.r.o. Január 2012 337,00€
pdf SPP, a.s. Január 2012 791,00€
pdf VSE, a.s. Januar - Februar 2012 915,00€
pdf Dana vargová Február 2012 631,96€
pdf Hornbach Februar 2012 560,50€
pdf Ing. Jan Novak Februar 2012 278,88€
pdf Ing.Zigmund Szathmáry Február 2012 500,00€
pdf SPP, a.s. Február 2012 767,00€
pdf Dana vargová Marec 2012
pdf FURA, s.r.o. Marec 2012 407,36€
pdf LLorant,spol s r.o. Marec 2012 316,00€
pdf Ondrej Pačut Marec 2012 753,00€
pdf SPP,a.s. Marec 2012 723,00€
pdf VSE, a.s. Marec - Maj 2012 915,00€
pdf Dana Vargová Apríl 2012 536,76€
pdf KALA-ELMONT,s.r.o. Apríl 2012 391,74€
pdf SPP,a.s. Apríl 2012 396,00€
pdf SPP,a.s. Apríl 2012 396,00€
pdf Remek,s.r.o. Máj 2012 328,62€
pdf FA_155_VSE, a.s. Jun-August 2012 915,00€
pdf FA_DANA Vargová Potraviny Niz.lanec 30.06.2012 691,01€
pdf FA_Moldava nad Bodvou 25.08.2012 328€
pdf FA_SAVIK s.r.o. 31.05.2012 1227,72€
pdf FA_Dana Vargová Máj 2012 684,84€
pdf FA_SPP, a.s. 762 Maj 2012 762_ 459,75€
pdf FA_SPP_a.s. 761 _ Maj 2012 462,83€
pdf FA_86_Kala-Elmont, s.r.o. 04.2012 391,74€
pdf FA_95_Remek, s.r.o. 05.2012 328,62€
pdf FA_99_Dana Vargová 04.2012 536,76€
pdf FA_august_2012_FURA s.r.o._402,13€
pdf FA_august_2012_Ing.arch.Dezider Kovács_526,00€
pdf FA_august_2012_Suprako s.r.o._7161,53€
pdf FA_december_2012_KALA-ELMONT s.r.o._438,60€
pdf FA_december_2012_LLORANT,spol.s.r.o._541,20€
pdf FA_december_2012_Ondrej Pačut_655,00€
pdf FA_december_2012_SPP a.s._847,00€
pdf FA_november_2012_SPP a.s._719,00€
pdf FA_november_2012_VSE a.s._915,00€
pdf FA_oktober_2012_SPP a.s._435,00€
pdf FA_09_2012_Dana Vargova - potraviny_702,18€
pdf FA_10_2012_Dana Vargova-potraviny_707,95€
pdf FA_11_2012_Dana Vargova-potraviny_635,78€
pdf FA_12_2012_Dana Vargova-potraviny_342,10€
pdf FA 2013 September Suprako, s.r.o. 1014,00€
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z
pdf AZE s.r.o. 04_2011
pdf AZE s.r.o.
pdf Dana Vargová Potraviny N.L. 23_11
pdf Dana Vargová Potraviny N.L. 37_11
pdf Dana Vargová Potraviny N.L. 54_11
pdf Dana Vargová Potraviny N.L. 66_11
pdf Dana Vargová Potraviny N.L. 81_11
pdf Dana Vargová Potraviny N.L. 94_11
pdf Faktura 63_2011 VSE a.s.
pdf Faktura 67_2011 FURA s.r.o.
pdf Faktura 70_2011 Remek, s.r.o.
pdf Faktúra 2_2011 SPP, a.s.
pdf Faktúra 18_2011 SPP, a.s.
pdf Faktúra 19_2011 VSE , a.s.
pdf Faktúra 32_2011 SPP, a.s.
pdf Faktúra 36_2011 Ondrej Pačut, stolár
pdf Faktúra 41_2011Mesto Moldava nad Bodvou
pdf Faktúra 44_2011 Beata Benyiczka
pdf Faktúra 48_2011 SPP, a.s.
pdf Faktúra 59_2011 Ladislav Urbán
pdf Faktúra 60_2011 Ladislav Urbán
pdf Faktúra 61_2011 Milla Market Jarmila Nagyová
pdf Faktúra EUROCOMM SR, s.r.o.
pdf Faktúra Ladislav Karčák KALA-ELMONT
pdf Faktúra Ladislav Karčák KALA-ELMONT
pdf Faktúra SPP,a.s. 73_11
pdf Faktúra VSE a.s. 102_11
pdf FA Dana Vargová
pdf FA Dana Vargová II
pdf FA Dana Vargová III
pdf FA FURA, s.r.o. Sept. 2011
pdf FA II Nové okno, s.r.o.
pdf FA Nové okno, s.r.o.
pdf FA SPP Dec 2011, a.s.
pdf FA SPP Dec II 2011
pdf FA SPP Nov , a.s.
pdf FA SPP Okt 2011, a.s.
pdf FA VSE, a.s.
pdf FA_december_2011_SPP a.s._742,00€
pdf FA_november_2011_Dana Vargova_potraviny_781,02€
pdf FA_november_2011_Nove okno s.r.o._1524,49€
pdf FA_november_2011_SPP a.s._630,00€
pdf FA_oktober_2011_Dana Vargova - potraviny_874,68€
pdf FA_oktober_2011_Nove okno s.r.o._1524,49€
pdf FA_oktober_2011_VSE a.s._714,00€
pdf FA_september_2011_Dana Vargova - potraviny_875,78€
pdf FA_september_2011_Fura s.r.o._406,75€
pdf FA_SPP, a.s._oktober_2011_381,00€
pdf Faktura_december_2011_SPP a.s._742,00€