Dokumenty

Na stiahnutie

(234.5 kb)
(501.93 kb)
(3313.61 kb)
(878.25 kb)
(819.49 kb)
(333.59 kb)
(558.55 kb)
Dohoda č.15/41/012/46
Dohoda o vykonávania menších obecných služieb
(866.73 kb)
Dohoda číslo 101/§52/2016 NP PZ VAOTP
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
(4258.45 kb)
Dohoda číslo 91/§52a/2016/NP PZ VAOTP
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
(5425.25 kb)